Säkrare fritidsbåtsfarled i Luleå

Luleå får en säkrare fritidsbåtsfarled utanför Sandön. - I framtiden blir det höjd sjösäkerhet och utmärkning jämfört med i dag, säger Anders Dahl, lotsområdeschef vid Sjöfartsverket i Luleå.

Säkrare fritidsbåtsfarled i Luleå
Säkrare fritidsbåtsfarled i Luleå

Leden dras närmare Sandön än vad som är fallet i dag, och sträckningen går mellan Strömören och Klubbviken. Området sjömättes vintern 2018 inför farledsprojekt Malmporten och den nya fritidsbåtsfarleden får ett djup om 2,5 meter. De nya utmärkningarna blir inskrivna i ett nytt sjökort över Luleå skärgård som precis har getts ut av Sjöfartsverket. Kontroll av utmärkningen sker sedan regelbundet varje år.

Starten för bygget av Malmporten beräknas ske 2022-2024. Då kommer farleden in till Luleå att fördjupas till 15 meters djupgående, fartygens lastkapacitet ökar från dagens 55 000 till 160 000 ton och sjösäkerhetsanordningar byggs som gör att trafik kan pågå dygnet runt, året runt i Luleå hamn.

Vid muddringsarbetet kommer mudderverk och handelsfartyg att samsas sida vid sida. I god tid dessförinnan vill man skapa möjlighet för fritidsbåtarna att hitta alternativa och trygga färdvägar. Det görs nu genom att hitta ytor parallellt med befintlig led i ett område där det redan i dag färdas många fritidsbåtar.

Sjömätningen har visat på var de farliga passagerna finns och dessa har nu märkts ut. Ett flertal prickar är också utsatta. Faktum är att den nya fritidsbåtsleden innebär en ”genväg” för båtfantasterna jämfört med att köra Strömören – Klubbviken via den stora farleden.

– Den primära målgruppen är båtar med stort djupgående, det vill säga segelbåtar som inte drar något svall. De större och snabbare motorbåtarna kommer att gå den yttre vägen i befintlig farled. På det här sättet kan segelbåtsägarna välja en ny och säkrare väg, bedömer Anders Dahl, lotsområdeschef.