Romelsön i Skellefteå skärgård

Romelsön ett omtyckt utflyktsmål för fritidsfolket. Här finns Sandvikens havsbad, ett fint utflyktsmål för den båtburna familjen. Naturupplevelserna är säregna, exempelvis tjärnarna som är värda ett besök. Längs NV sidan av ön ligger ett 10-tal sommarstugor.

Romelsön i Skellefteå skärgård
Romelsön i Skellefteå skärgård

Gästhamnen på Romelsön

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
64.880436, 21.263781

Mindre båtar kan ta iland vid Sandviken som är en populär sandstrand med toalett och grillplats.

Romelsön är 4,5 km lång och 1,9 km bred (bredaste stället), och högsta punkten når ca 30 meter över havet. Ön ligger endast några hundra meter från fastlandet. Öns natur är mycket variationsrik och innefattar: sanddynstränder, klapperstensfält, klipphällar, gles hällmarkstallskog, kustgranskog, barrblandskog, albårdar, mindre myrmarker i anslutning till tjärnar på ön, vegetationsrika avsnörda vikar, ett par större sjöar, strandängar, exponerade storblockiga stränder samt mindre partier av grandominerad sumpskog och starrkärr.

Drottning Kristina gav ön och fiskevattnen i förläning till borgarna i Piteå. Kustens största fiskeläge växte fram under 1700- och 1800-talen. Som mest fanns ett 20-tal fiskestugor, sjöbodar och gistvallar (torkställningar för nät).

I ett klapperstensfält hittades 1890 ett bronsföremål format som ett djurhuvud. Föremålet är ett remändebeslag från ca år 1000, alltså ett fynd från vikingatiden. På ön finns också en labyrint från samma tid. Husgrunder och andra lämningar tyder på att fisket var av stor betydelse på ön redan under vikingatiden.