Tydliga tillkännagivanden när riksdagen lyssnat på båtorganisationerna

Idag, den 16 juni, beslutade riksdagen om tre tillkännagivanden i samband med beslut om lag om förarbevis för vattenskoter. Ett av tillkännagivandena handlar om att införa ett teknikneutralt förarbevis, precis som båtorganisationerna har påpekat hela tiden.

Tydliga tillkännagivanden när riksdagen lyssnat på båtorganisationerna

- Vi arbetar sedan snart 40 år med säkerhetsfrågor på sjön, genom Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) inkluderat utbildning och utfärdandet av förarintyg. Det är mycket positivt att Trafikutskottet har lyssnat på oss och den kunskap vi har, säger Svenska Båtunionens vice ordförande och ansvarig för sjösäkerhetsfrågor, Hans Öhlund.

Båtorganisationerna, som representerar drygt 300 000 medlemmar, är kritiska till att införa förarbevis för endast vattenskoter, i stället för att införa ett förarintyg som gäller för alla snabbgående vattenfarkoster. Detta har riksdagen lyssnat på och nu gett regeringen ett tillkännagivande om. Regeringen bör införa ett nytt teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart för vattenfordon, utan att lagen ytterligare fördröjs.

- Vi är frestade att säga; vad var det vi sa. Det är märkligt att infrastrukturminister Tomas Eneroth inte har lyssnat på NFB och båtorganisationerna, då hade han sluppit detta tillkännagivande, säger Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben.

Med regeringens lag, som nu beslutats av riksdagen, kan förarbeviset vara på plats först till säsongen 2022.

- Även här, hade regeringen lyssnat på oss hade förarbeviset kunnat vara på plats redan nu, vilket jag är övertygad om hade sparat människoliv, säger Fredrik Norén.

Regeringens lag om förarbevis för vattenskoter riskerar tyvärr att bli:

Dyrt – det kommer att kosta att ta förarbeviset, vilket försvårar insteget i båtlivet. Speciellt för unga och nya svenskar, där vattenskoter ofta är inkörsporten till båtlivet. Och kom ihåg att det endast är ett fåtal som buskör.

Krångligt – i lagen frångår man den befintliga infrastrukturen för att utfärda förarintyg som idag sköts av NFB. Här ger dock riksdagen också regeringen ett tillkännagivande som säger att regeringen bör se till att den samordnande myndigheten bejakar båtlivets befintliga utbildningsorganisationer och andra externa aktörers möjlighet att utbilda, examinera och utfärda förarbevis.

Fakta Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, består av båtlivets organisationer och Transportstyrelsen gemensamt. Sedan 1985 har NFB ansvarat för utbildning och examination av förarintyg och en lång rad andra behörigheter för fritidsbåtar. Tack vare lång erfarenhet och samarbete har Sverige därför ett mycket säkert båtliv.

Läs mer om båtlivets organisationer:

Svenska Kryssarklubben Svenska Båtunionen Svenska Seglarförbundet
sxk.se batunionen.se svensksegling.se

Nämnden för båtlivsutbildning
batlivsutbildning.se

Kontakt Hans Öhlund, hans.ohlund@batunionen.se, 070-577 96 56.

Länk till riksdagens webbplats, trafikutskottet, förarbevis för vattenskoter: https://www.riksdagen.se/sv/do...