Bli en säker snöskoterförare med rätt utbildning

Det har snart gått 13 år sedan det blev krav på förarbevis för att köra snöskoter. Men Transportstyrelsens kontroller visar på återkommande brister i utbildningen. Elever går miste om viktiga praktiska delar som terrängkörning och får därmed inte den utbildning de har rätt till.

Bli en säker snöskoterförare med rätt utbildning
Transportstyrelsens e-tjänst visar vilka utbildare som har tillstånd att bedriva utbildning för snöskoter.

Inför kommande sportlovsveckor vill Transportstyrelsen uppmana alla som planerar att ta förarbevis att ta reda på vad utbildningen ska erbjuda och sedan jämföra mellan olika utbildare, om det är möjligt.

– Välj inte den billigaste utbildningen utan den som är så bra som möjligt. Det är alltid bra jämföra utbildare och se vad man får för pengarna, och att utbildningen innehåller det man ska kunna, enligt kraven, säger Gunnar Holgersson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Vid den praktiska delen av utbildningen får det vara högst fyra elever per lärare. Ofta är det fler elever i gruppen.

– Det är för många elever per lärare, vilket gör att läraren inte hinner med att hålla koll på dem. Läraren hinner heller inte med att stötta och hjälpa, säger Gunnar Holgersson.

Andra brister som upptäckts vid Transportstyrelsens kontroller är att eleverna har fått göra slutprov innan utbildningen är avslutad, att utbildningstiden är för kort och att lärare inte uppfyllt kraven.

Vid årsskiftet var det 191529 personer som hade giltigt förarbevis för snöskoter. Det finns i dag 87 utbildare som har tillstånd att bedriva förarutbildning för snöskoter. Dessa finns på 380 platser i landet.

Det viktigt att förarutbildningen för snöskoter håller en hög standard, enligt Gunnar Holgersson:

– Att skoterförare har kunskaper om hur man kör snöskoter på ett säkert, ansvarsfullt och miljöriktigt sätt är en viktig förutsättning för en fortsatt snöskoterkörning i Sverige, i sin nuvarande form.

Fakta

  • Sedan 2009 krävs förarbevis för att få köra snöskoter eller terränghjuling i Sverige.
  • Det är tillåtet att köra snöskoter eller terränghjuling med förarbevis från 16 år.
  • Den som har tagit körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har rätt att köra snöskoter med det.
  • I Transportstyrelsens föreskrift TSFS (2009:14) står vad förarutbildningen för snöskoter ska innehålla. Bland annat att undervisningstiden ska vara minst tio timmar, varav minst tre timmar ska bestå av praktisk körtid.

Läs mer om förarbevis för snöskoter-»

Sök utbildare-»