Måttsund Småbåthamn i Luleå

Måttsund är en by som ligger ca 20 km söder om staden. Småbåtshamnen har en kapacitet för 73 båtplatser. Hamnen har pir och två sett med flytbryggor. Fra hamnen kommer du ut i Ersnäsfjärden.

Måttsund Småbåthamn i Luleå
Måttsund Småbåthamn i Luleå

Hamnen i Måttsund

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 70
Hamnservice: Sjösättningsramp.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.525663, 21.897015

Måttsund Småbåtshamn:

Ordförande och kontakt: Kent Stråhle, 070-559 27 12.

Sjösättningsrampen i hamnen.

Sedan tidigt 80-tal är hamnen en central plats på Valborg då våren hälsas välkommen. Då arrangerar Måttsunds intresseförening firande med traditionsenlig brasa, korvgrillning, lotteri och fikaförsäljning, något som lockar många besökare. 

På somrarna är området ett populärt utflyktsmål då det utöver hamnen finns en fotbollsplan och liten badstrand med eldstad i närheten. Såte, som området kallas, har historiskt varit en samlingsplats. Fram till början av 50-talet fanns där en dansbana som sommartid lockade besökare både från Måttsund och grannbyarna.

Byn har närhet till havet med 2 småbåtshamnar, en badplats i Såte, skogen och bergen där det finns skoterled, rastplatser, elljusspår och slalombacke. Den andra hamnen i Måttsund - Skatabryggans Småbåthamn har en egen presentations sida.

Gammal sägen berättar

Det finns en gammal sägen som berättar att det en gång kom tre bröder sjövägen till denna trakt och steg i land i viken, som då gick en bra bit längre in i landet mot Alvik. De tre hette Erik, Ante och Mats. De valde ut varsin boplats runt viken och så blev det Eriksnäs, Antesnäs och Mattssund.

Under 15- och 1600-talet byggdes sedan bondesamhället upp. Av det finns inte mycket kvar.