Kallax fiskehamn i Luleå

Kallax fiskehamn drivs av Kallax Fiskehamnsförening och ligger ca 10 km söder om staden. Hamnen har kapacitet för ca 100 fritidsbåtar. Från hamnen tar du dig snabbt och lätt ut till Båtklubben Neptuns klubbanläggning på Kallaxön (1,6nm).

Kallax fiskehamn i Luleå
Kallax fiskehamn i Luleå

Hamnen i Kallax fiskeham

Förtöjning: Flybrygga, Y-bom
Hamndjup: 1,2 m
Hamnplatser: 100
Hamnservice: Sjösättningsramp, färskvatten, grillplats, sopstation, el.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.521833, 22.068336

Den som vill använda sjösättningsrampen i fiskhamnen måste betala 200 kr. till föreningen. Gratis för medlemmar.
Avgiften kan betalas via Swish: 123 165 94 81 eller sätts in på Bg. 5433-8959.

Kallax fiskehamnsförening
Fiskehamnsvägen 14
975 95 Luleå
www.fiskehamn.se

Ordförande
Stig-Anders Lindgren
070-626 44 90
ordforande@fiskehamn.se

Hamnmästare
Stig Rutqvist
070-313 75 00
hamnmastare@fiskehamn.se

Kallax, byn vid havet

Kallax är en av Norrbottens äldsta fiskebyar och är förknippat med mångårig tradition av surströmmingstillverkning.

Hamnen började byggas 1933 efter att den gamla stenkistan rasat samman efter islossningen en vinter. 1933 började man med att höja och förlänga landpiren, stenarna kom från alla stengärdesgårdar i byn. Man muddrade hamninloppet och hamnen samt att man byggde två träbryggor till båtplatserna. 1938 bildades Kallax fiskehamnsförening.

Eftersom båtvagnarna inte var uppfunna använde man sig av en vagn som gick på räls längs stenpiren. Längst ut fanns en kran vilket man använde för att sjösätta båtarna. Dessa objekt finns bevarade än idag i hamnen.

1983 tillkom en lastkaj i och med byggnationen av grannhamnen, KSSF. 1996 började man på nytt att muddra hamnen. Man förlängde även bryggorna till förmån för fler båtplatser. Hösten 2008 började man bygga nya sjöbodar mot vattnet. 

När Kallax fiskehamn fick ett nytt landmärke

I 2002 bestämde man att i augusti varje år skulle det firas en internationell fyrdag i så många länder som möjligt. I 2003 firades fyrdagen på söndagen den 17 augusti. Några dagar innan fyrdagen fick Kallax Fiskehamn ett nytt landmärke - ett hamnfyr som ett jubileumsmonument till hamnen som i år fyller 65 år. Den 14 augusti blev fyren monterad på piren i båthamnen. Bottenviken.se var på plats.

Läs artikeln här-»

Kallax

Byn ligger nära have. och ortnamnet Kallax tros vara av finskt ursprung och härleds till begreppet "Kalalaxi/lahti", som betyder Fiskviken eller Klippviken.

Den äldsta bebyggelse som är känd är från 1400-talet.
Kallax är en långsträckt by med c:a 330 personer boende i byakärnan och i närområdet finns 180 husägare, varav en del av deras hus har gjorts om till året-runt-boende.

I Kallax finns två hamnföreningar med var sin hamn. Den gamla hamnen - Kallax fiskehamn finns på vänster sida av en pir medan Kallaxaskärgårdens Samfällighetsförening har sin hamn på höger sida.