Den sällsynta arten hänggräs växter i Norrbotten och norra Finland

Hänggräset är rödlistad som akut hotad och utpekat inom EU´s Art- och Habitatdirektiv samt i det svenska åtgärdsprogrammet för hotade arter. Därför har länsstyrelsen ett åtagande att skydda och bevara hänggräset.

Den sällsynta arten hänggräs växter i Norrbotten och norra Finland
Den sällsynta arten hänggräs växter i Norrbotten och norra Finland

Norrbotten är ensamma om den sällsynta och hotade arten hänggräs Arcotphila fulva v pendulina. Arten växer på norra halvklotet, men finns bara på ett fåtal platser i norra Sverige och Finland. I Norrbotten ligger dessa platser längs Bottenvikskusten mellan Töre och Haparanda, i Finland växer den i Liminganlahti utanför Uleåborg samt på lokaler i Torneälven bland annat i höjd med Hedenäset.

Hänggräset växer på sandiga eller dyiga bottnar och är lätt att förväxla med vass eller starr när den inte blommar. Därav kan det vara möjligt att hitta arten på platser som inte är kända för Länsstyrelsen. Längst in i Törefjärden har hänggräset sin största utbredning. Trots att där finns 100 000-tals är den akut hotad. Hänggräset verkar inte trivas fullt ut eftersom den går i blom men bildar sterila frön. Istället sprids den via skott från rotstammarna, vilket gör att den har svårt att sprida sig till nya platser.

Hänggräset har minskat kraftigt eller försvunnit från flera platser där den tidigare funnits. Kanske beror det på att den konkurreras ut av andra arter när strandängarna inte längre betas. Förra sommaren gjordes ett försök att flytta 250 hänggräsplantor från Töre till Vuonoviken och i Säivis rensades ett fåtal plantor fram ur vassen. Åtgärderna har följts upp i sommar och visat goda resultat. Hela 94% av plantorna som flyttades hade överlevt vinterns stormar och isrivning. Trots att beståndet inte ökat i Säivis har det numera en betydligt ljusare framtid.