Sex av tio vuxna vet inte hur man utför HLR på barn – Trygg-Hansa lanserar barntatueringar i nytt utbildningsinitiativ

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan i Sverige bland barn i åldern 1-6 år och att hjärt- och lungräddning, HLR, påbörjas direkt vid ett drunkningstillbud kan vara skillnaden mellan liv och död. Trots det är sex av tio vuxna svenskar osäkra på, eller vet inte, hur man korrekt utför HLR på barn. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa, som i dag lanserar initiativet Märk för livet.

Sex av tio vuxna vet inte hur man utför HLR på barn – Trygg-Hansa lanserar barntatueringar i nytt utbildningsinitiativ
Trygg-Hansa lanserar barntatueringar i nytt utbildningsinitiativ

Badsäsongen är här och Sveriges badplatser fylls av ”hemestrande” barnfamiljer. Med sommar och sol kommer också drunkningssäsongen och enligt en ny studie* från Karolinska institutet är antalet drunkningstillbud varje år är ungefär fyra gånger fler än vad statistiken tidigare har visat. Studien visar att cirka 400 personer är med om drunkning varje år, varav ungefär hälften omkommer.

Vid ett drunkningstillbud med barn är det livsavgörande att det finns vuxna i närheten som direkt kan påbörja HLR, helst redan i vattnet. Trots det har majoriteten (53 procent) av alla vuxna svenskar (18-79 år) aldrig gått en utbildning i HLR på barn. Det visar en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. Sex av tio (61 procent) svenskar är också osäkra på, eller vet inte, hur man korrekt utför HLR på barn, samtidigt som färre än var tionde (7 procent) uppger att de är helt säkra på hur man korrekt utför HLR på barn.

- Att rädda livet på ett barn skiljer sig från att rädda en vuxen. För att göra alla vuxna uppmärksamma på vikten av att ha rätt kunskaper i HLR lanserar vi nu initiativet Märk för livet. Att utföra HLR kräver praktisk kunskap och regelbunden övning, teoretiska kunskaper är långt ifrån tillräckligt för att veta hur man ska agera och ingripa om det värsta inträffar vid en badplats i sommar, säger Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Tatueringar sprider kunskap om HLR
Trygg-Hansa lanserar nu initiativet Märk för livet för att få fler vuxna svenskar att gå en utbildning i HLR på barn. För att skapa uppmärksamhet och sprida kunskap i frågan har försäkringsbolaget tagit fram tatueringar för barn som delas ut runt om i Sverige i sommar. Tatueringarna illustrerar fyra livsviktiga steg i HLR på barn vid vatten: rädda, blås in, gör bröstkompressioner och larma.

Vid livbojar på tio populära badplatser runt om i Sverige har Trygg-Hansa satt upp lådor med tatueringar och information om de fyra livsavgörande stegen vid HLR på barn vid vatten till besökande barnfamiljer. Dessutom kommer Svenska Livräddningssällskapet, SLS, som varje sommar anordnar sommarsimskola för drygt 30 000 barn runt om i Sverige, att erbjuda alla simlärare att dela ut tatueringarna till sina simskoleelever

Livräddningskunskap är en färskvara
Mindre än hälften (45 procent) av alla vuxna har någon gång gått en utbildning i HLR på barn. Av dessa uppger närmare fyra av tio (39 procent) att det var mer än fem år sedan de senast gick en utbildning.

– Det är viktigt att repetera för att hålla kunskapen färsk, helst en gång om året, eftersom de som övar praktiskt har närmare till att agera om något väl händer eftersom kunskapen då satt sig i muskelminnet. Steget till att gå en kurs ska vara lågt och det finns både bra fysiska och digitala utbildningar som du kan gå hemifrån själv eller allra helst tillsammans med släktingar, vänner och kollegor, säger Alexandra Björnsson.

Så utför du hjärt- och lungräddning (HLR) på barn vid ett drunkningstillbud på barn äldre än ett år upp till puberteten**

 • Om möjlighet finns, larma 112 omedelbart eller ropa till någon annan i närheten att larma.
 • Tänk på din egen säkerhet.
 • Rädda barnet ur vattnet så fort som möjligt.
 • När du fått upp barnet på land / hårt underlag: kontrollera medvetande och andning.
 • Om ingen eller onormal andning: öppna luftvägaran och ge 5 inblåsningar.
 • Om barnet inte visar några livstecken, börja omedelbart med HLR (30:2): 30 bröskompressioner och 2 inblåsningar. Gör så här: lägg en hand mitt på bröstet, luta dig över barnet med rak arm och tryck ned cirka 5 centimeter, 30 gånger. Gör sedan 2 inblåsningar.
 • Försäkra dig om att 112 är larmat.
 • Fortsätt med HLR (30:2) utan avbrott tills hjälp kommer eller till dess att barnet visar livstecken.
 • Använd hjärtstartare om det finns tillgängligt.

Här sitter lådorna med tatueringar i sommar:

 • Tantobadet, Stockholm
 • Askimsbadet, Göteborg
 • Skanör havsbad, Vellinge
 • Bettnesands havsbad, Umeå
 • Tofta, Gotland
 • Lögastrand, Västerås
 • Piteå havsbad, Piteå
 • Havsbadet, Lysekil
 • Lyssnaängsbadet, Uppsala
 • Kalmarsundsbadet, Kalmar

Mer statistik från undersökningen

 • Sju av tio (69 procent) svenskar uppger att de i ganska eller mycket låg grad känner sig trygga i att andra vuxna har kunskaper i HLR på barn och kan ingripa vid ett drunkningstillbud. Bara två procent känner sig i mycket hög grad trygga.
 • Drygt var tredje (35 procent) vuxen som inte gått en utbildning i HLR på barn uppger att det är för att de inte haft tillfälle, medan drygt var fjärde (26 procent) uppger att de inte vetat att det är någon skillnad i HLR på barn respektive på vuxna. Bara fyra procent uppger att det är för att de redan vet hur man utför HLR på barn.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa under perioden 20 maj – 26 maj 2021. Novus genomförde totalt 1025 intervjuer, vilket gav en deltagarfrekvens på 57%. Målgruppen var allmänheten 18-79 år. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

* https://nyheter.ki.se/drunkning-vanligare-an-man-tidigare-trott
** Källa: Life in Mind