Bottnia Eskader

I sommar arrangeras Bottnia Eskader för fjärde gången sedan starten i 2001. Bottnia Eskader är en gemensam båttur i eskaderform för svenska och finska båtägare som bor längs kusten och trivs på sjön och vill träffas och ha trevligt tillsammans. I år går starten i Piteå med avslutning i Uleåborg nio dager senare.

Bottnia Eskader

I sommar är det dags för den fjärde upplagan av Bottnia Eskader med invigning i Piteå tisdag den 10 juli 2012. Registrering pågår mellan 8-11 juli och start sker kl. 10.00 den 11 juli. Eskadern avslutas med en gemensam middag i Uleåborg på OTPS klubbanläggning torsdag den 19 juli. Första gången föreningen Bottnia Eskader genomfördes var i 2001 med uppföljningar 2005 och 2009. Första året deltog 84 båtar. I 2005 deltog 76 båtar och 2009 var det 51 båtar.

En liknande eskadersegling men betydligt kortare, har arrangerats med god anslutning tidigare genom åren. Eskadersegling skedde 1986 från Luleå till Kemi. Detta var första gången och anslutningen var mycket god. Cirka 120 båtar deltog.
1987 arrangerades en uppföljning men med start i Kemi i motsatt riktning med 14 deltagare.
1990 - 1992 med växelvis startpunkt deltog ca. 70 båtar per resa och i 1998 med 47 båtar.


Mycket liv och rörelse i hamnarna.

Både finländska och svenska segel- och motorbåtar är välkomna. Även mindre erfarna sjöfarare kan delta i eskadern och kan tryggt besöka nya platser. Mellan etappmålen rör sig båtarna i olika hastighetsgrupper, så att ingen behöver färdas ensam. Dessutom leds varje grupp av en erfaren skeppare, vilket ökar tryggheten.

Den 20 juli firar OTPS sitt 100-årsjubileum och då kommer det att bli ännu mera liv och rörelse på klubbanläggningen i Uleåborg. I Kalix övernattar Bottnia Eskader i 2 nätter för att hinna med en segelbåtstävling som anordnas av KSMS (Kalix Segel och Motorbåtssällskap). I Uleåborg blir det 2 tävlingar som ingår i Uleåborgsregattan under veckoslutet.
En kortare seglingstävling anordnas lördagen den 21 juli med båtarna synliga för publiken. På söndag den 22 juli blir det en längre seglingstävling.


Mellan etappmålen rör sig båtarna i olika hastighetsgrupper, så att ingen behöver färdas ensam.

För de Svenska deltagarna kommer hemfärden att ordnas genom konvojer där deltagarna får välja antingen samma väg tillbaka (huvudsakligen inomskärs) eller tvärs över Bottenviken.

Eskaderns färdplan:

Svinöra Piteå
Invigning den 10/7
Avgång mot Luleåkluntarna 11/7
Distans 32Nm

Luleåkluntarna
Avgång mot Töre Gårdsviken 12/7
Distans 22Nm

Töre Gårdsviken
Avgång mot Norrkust Marina Bätskärsnäs 13/7
Distans 24Nm

Norrkust Marina Båtskärsnäs Kalix
Seglingstävling 14/7
Avgång mot Torneå båthamn 15/7
Distans 26/28Nm

Torneå Letto båthamn. Tornio Letto venesatama
Avgång mot Kemi 16/7
Distans 13Nm

Kemi
Avgång mot Iin Röyttä 17/7
Distans 37/42Nm

Iin Röyttä
Avgång mot OTPS Uleåborg 18/7
Distans 27/26Nm

Uleåborg
Avslutning den 19/7
OTPS firar 100 år 20/7
Seglingstävling den 21/7
Seglingstävling den 22/7