Schäfern Orka är Sveriges första sjöräddningshund

Sverige har fått sin första officiella sjöräddningshund. I slutet av november klarade schäfertiken Orka de högt ställda kraven under ett tufft slutprov i Stockholms skärgård.

Schäfern Orka är Sveriges första sjöräddningshund
Orka och hennes förare Anette Stierna. Foto: Stefan Jerrevång.

- Orka är ett komplement som ska bidra till att öka den livräddande förmågan inom sjöräddningsorganisationen, säger Noomi Eriksson, ställföreträdande generaldirektör för Sjöfartsverket och direktör för sjö- och flygräddningen.

Schäfern Orka är sedan tidigare certifierad räddningshund, vilket innebär att hon är utbildad till att söka rätt på människor som till exempel begravts i rasmassor eller på annat sätt blivit instängda. Tillsammans med sin förare Anette Stierna har Orka under året specialtränats i att söka efter försvunna människor i skärgårds- och havsmiljö. Det är uppdrag som skiljer sig en del från det vanliga räddningssöket, där hunden får söka fritt. Sjöräddningssöket behöver istället utföras med hunden stående ombord på en båt eller tillsammans med föraren på en vattenskoter.

- Förutom att vindförhållandena kan vara riktigt besvärliga till sjöss måste hund och skeppare vara samspelta. Skepparen måste köra båten så att hunden får så bra förutsättningar att arbeta i vinden som möjligt, säger Noomi Eriksson.

Orkas utomordentliga luktsinne kompenserar med råge för de besvärliga förhållandena. Ett sökområde som i vanliga fall kan ta upp till två timmar för sjöräddningen att söka igenom kan med hund utbildad för uppgiften klaras av på 30 minuter. Båten kan gå i högre fart än när endast människor söker och hunden arbetar lika bra även när det råder nedsatt sikt, till exempel mörker eller dimma.

Att Orka är Sveriges första sjöräddningshund är resultatet av ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Svenska Brukshundklubben och Sjöräddningssällskapet. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjöräddningen i Sverige och har varit kravställare. Svenska Brukshundklubben har ansvarat för utbildningen i samarbete med Sjöräddningssällskapet, där Orka och hennes förare nu ingår i besättningen på Dalarös sjöräddningsstation. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har stått för finansieringen av utbildningen.

Sjöfartsverkets målsättning är att det i framtiden ska finnas certifierade hundar för sjö- och flygräddningsinsatser på strategiskt valda platser i landet. Dessa platser väljs företrädesvis utifrån kravet på närhet till de platser där Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är baserade, för att hundekipagen snabbt ska kunna förflyttas till insatsområden utanför det omedelbara närområdet.