Leta trollsländor i sommar!

Länsstyrelsen uppmuntra allmänheten att hålla ögonen öppna efter en av våra vackraste insekter, nämligen trollsländan.

Leta trollsländor i sommar!
Trollslända på Klubbviken Havsbad. Foto: Bottenviken.se

—Trots att de är så stora och iögonfallande vet vi för lite om vilka arter som finns och framförallt var i länet de lever någonstans, säger Sofia Hagsand, handläggare på Naturskyddsenheten. Den typen av kunskap är avgörande för att bevara hotade arter.

Unik för Norrbotten

Och det finns ett antal hotade och sällsynta trollsländor i Norrbotten. De arter som vi är extra intresserade av att få in information om är citronfläckad kärrtrollslända samt grön flodtrollslända, eftersom dessa arter är listade av EU som särskilt skyddsvärda.
Den senare arten är i Sverige unik för Norrbotten och gynnas av att vi har kvar så många oreglerade vattendrag med fin vattenkvalité.

Rapportera in dina fynd

När du hittar ett spännande fynd, rapporterar du det via sidan Artportalen.se
En sida där vem som helst kan rapportera in flora och fauna.
Men det gäller att du är säker. För informationen används sedan av föreningar, myndigheter och universitet i olika sammanhang, till exempel när arter ska skyddas.
Så ta gärna en bild, om du hinner.

Äldre än vad du tror

Trollsländan är som bekant riktigt snabb, eftersom den jagar andra insekter i flykten.
De blir dessutom äldre än vad många tror. Det är vanligt att larven tar 2-3 år att växa sig stor nog för en omvandling till den vuxen slända vi ser flyga om sommaren.
Den långa utvecklingstiden gör att de är lite känsligare för förändringar i miljön.
Därmed är det bra om vi kan hjälpas åt att bevara dem.