Tips för att klara en olycka till sjöss

Om det otänkbara skulle hända, och du hamnar i en nödsituation på sjön, är det viktigt att kunna larma. Det finns flera sätt att göra det på och det enklaste och vanligaste är att ringa 112 från en mobiltelefon som för säkerhets skull stoppats ned i ett vattentätt fodral.

Tips för att klara en olycka till sjöss
Det är viktigt att vara förberedd om olyckan är framme. Bilden från en sjöräddningsövning. Foto: Fredrik Schlyter

När du befinner dig på sjön ska du vara medveten om att mobiltelefontäckning kan saknas. Det gäller framförallt om du befinner dig långt från en stad eller längre ut på sjön.

Vi rekommenderar att alla som befinner sig på sjön har med någon form av extra utrustning som kan användas för att larma.

1. Mobiltelefon

Ha alltid med en mobiltelefon, förvarad i vattentätt fodral, vilket är det snabbaste och enklaste sättet att larma på genom att ringa 112.

2. VHF-radio

En del har även med sig en VHF-radio ombord. Genom radion kan du både larma och komma i kontakt med närliggande båtar och fartyg. För användning av en VHF-radio krävs ett tillstånd. Du kan läsa mer om tillståndet hos PTS (länk nedan). Vi rekommenderar även att man genomgår en utbildning i radioanvändning.

En del VHF-radioapparater är även utrustade med DSC och en nödknapp. För att den ska fungera optimalt behöver radion vara sammankopplad med en GPS-mottagare eller navigator samt att du programmerat in ett så kallat MMSI-nummer. Även detta går att få mer information om hos PTS.

Ansökan för tillstånd och MMSI-nummer görs också hos PTS (länk nedan).

3. Nödsändare

Det finns ett antal olika nödsändare på marknaden. Fördelen med en nödsändare är att du kan ta med den även när du lämnar båten eftersom flera av dem är anpassade för att ha i fickan. För att den ska fungera behöver den dock vara registrerad. Det gör du hos oss på Sjöfartsverket (länk nedan).

Sjöräddningssällskapet har många bra tips på vad du bör tänka på om en nödsituation skulle inträffa (länk nedan)

Mer information om hur du förbereder dig

VHF-tillstånd hos PTS -»
Ansökan VHF-radio och MMSI-nummer hos PTS (Post- och Telestyrelsen) -»
Registrera nödsändare hos Sjöfartsverket -»
Så jobbar Sjöfartsverket med sjö- och flygräddning -»
Sjöräddningssällskapets sjösäkerhetsskola-»