Rekordstor efterfrågan för de nya båtsportkorten

Det stora intresset för båtliv håller i sig. Sjöfartsverket kan även i år konstatera att den stora efterfrågan på nya sjökort fortsätter öka. En av anledningarna till ökningen tros vara att pandemin ökade intresset för svenskar att ”hemestra” och ge sig ut på sjön – där många också stannat kvar.

Rekordstor efterfrågan för de nya båtsportkorten

Behovet av tryckta sjökort har minskat tidigare år inte minst då digitala system blivit mer vanliga ombord på fritidsbåtar. Men sedan 2021 har försäljningskurvan vänt uppåt och det såldes nästan 40 procent fler båtsportkort än tidigare och trenden fortsätter även under 2022.

- Vi såg redan förra året en trend där intresset för båtliv ökat. Försäljningen av båtsportkort fortsätter att öka under 2022 och vi räknar med att överstiga förra årets rekord innan säsongen är slut, säger Annika Kindeberg, säljchef vid Sjöfartsverket.

Även utbildare för båtlivet har det senaste året sett en stor ökning av antal utfärdade certifikat för fritidsbåtsutbildningar. Vilket förstärker bilden av att båtlivet är under stark frammarsch.

- De tryckta båtsportkorten ger en bättre överblick och är sjösäkerhetshöjande då de fungerar även om man får problem med till exempel elen ombord. Det är 200-300 förändringar mellan varje ny utgåva av båtsportkorten och man bör alltid ha uppdaterade sjökort ombord, säger Annika Kindeberg.