Seminariets Småbåtshamn i Luleå

Seminarets småbåtshamn ligger på Östermalm och stadsdelen ligger bara några få minuters promenadväg från centrala Luleå. Nästan mitt i stan, men ändå nära naturen.

Seminariets Småbåtshamn i Luleå
Seminariets Småbåtshamn i Luleå

Hamnen i Seminariet

Förtöjning: Brygga, Y-bom
Hamndjup: 1,2
Hamnplatser: 18
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.588174, 22.171939

Kontaktperson: Mikael Garney
Telefon: 0920-225690

Ordförande: Susanne Liminga
Telefon:073-747 15 43

Kuriosa

På 1890-talet upplevde Luleå en högkonjunktur med snabbt ökande befolkning. En ny stadsdel, Östermalm, byggdes upp på båda sidor om järnvägen. Sotarhusen upp- fördes under den här tiden. Högkonjunkturen, som förde med sig tomtspekulation mm., tog ett abrupt slut och byggandet avstannade. Nästa gång det byggdes på Östermalm var det seminariet som invigdes.

Östermalms första hus torde varit Fattiggården som man enligt tidens sed ville ha ett stycke utanför staden. Den försvann när Sundgården började byggas på 1960-talet. Från Fattiggården gick det trafik med små båtar på innerfjärdarna.

Lulsundskanalen

Promenaden längs stranden kan rekommenderas. Här ligger också Lulsundskanalen som en gång var en viktig transport – och kommunikationsled till och från stan. Lulsundskanalen är en liten blindtarm som förbinder Skurholmsfjärden med Björkskatafjärden och vidare ut mot byarna Björsbyn, Bensbyn och Brändön. Förr i tiden en viktig vattenväg för byarna norr om Luleå. Landhöjningen medförde att leden på 1870-talet ersattes av en kanal. På 1940-talet fick den sitt nuvarande utseende. Under senaste tiden har kanalen och området runt Skurholsfjärden blivit upprustat med flera broar, närliggande parker med utegym, mötesplatser och grillplatser.

Skurholmsfjärden

Småbåtshamnen ligger i Skurholmsfjärden. För att komma in och ut av Skurholmsfjärden måste man passera Skurholmskanalen. En låg och trång kanal som rymmar endast små båtar. Medeldjupet i Skurholmsfjärden är vid normalvattenstånd på 1,4m.

Film från Seminariets Småbåtshamn

Filmklippet är från filmen Äventyr med Måsen - Del 3, Båtbyggarnas kust från 2008. Klippet viset hur man når ut till Stadsfjärden från Skurholmsfjärden genom den låga och trånga Skurholmskanalen. Hela serien Äventyr med Måsen finns under vår YouTube kanal.