Sören i Kalix

Sören är beläget strax sydost om Töre, vid Törefjärden. En djup hamn som är väl skyddad och har ett 80-tal båtplatser. Det finns land ström, brygga för yrkesfiskare och en sjösättningsramp.

Sören i Kalix
Sören i Kalix

Hamnen i Sören

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 80
Hamnservice: El, sjösättningsramp
GPS-koordinater (lat, lon):
65.866655, 22.745905

För lediga båtplatser:

Seth Strand, Telefon 070-344 0865, 0923-64 0521
Leif Andersson, Telefon 0923-643 088

I dag har byn en blandad bebyggelse där den moderna ligger samlad på en rad längs landsvägen och den äldre ligger på en mindre moränkulle, ute på en udde.

Odlingsmarkerna samlar sig främst mellan sankmarker längs med udden . I områdets södra del finns tre Norrbottensgårdar varav två har hela gårdsmiljöer med mangård, bagarstuga, ladugård och härbren. Här finns även nyare uthus och garage. Odlingsmarkerna i området södra del är igenväxta och har på senare år endast använts som betesmark. Det är små tegar med diken emellan och där står också lador och hässjevirke. Tegarna är stenbundna. I hamnen finns ett femtal fiskebodar.

Byanamnet Szörom
Namnet har sitt ursprung i det fornnordiska ordet saur (sörja, smuts, dy). Byn var tidigare nästan omgiven av sankmark. 1547 var stavningen var "Szörom"eller Sörenn".

Historia

  • 1914 bröts väg mellan Sören och Töre
  • 1937 fick byn belysning
  • 1965 bröts väg mellan Sören och Påläng.
  • 1974-75 byggdes hamnen om, muddrades och fick nya bryggor.