Ny internationell forskningsexpedition för isbrytaren Oden

Polarforskningssekretariatet ska på uppdrag av European Consortium for Ocean and Research Drilling koordinera en ny internationell forskningsexpedition med hjälp av Sjöfartsverkets statsisbrytare Oden.

Ny internationell forskningsexpedition för isbrytaren Oden
Foto: Sjöfartsverket

Forskningsexpeditionen Arctic Ocean Paleoceanography (ArcOP) som ska äga rum i augusti till september 2022, är en uppföljning på den lyckade expeditionen Arctic Coring Expedition (ACEX) som genomfördes 2004 och koordinerades av Polarforskningssekretariatet. Många svenska polarforskare deltog och expeditionen blev starten på en ny era inom arktisk klimatforskning.

Med ArcOP tas nästa steg i att försöka rekonstruera historiska klimatförändringar i Arktis. De sedimentkärnor som kommer att hämtas upp blir viktiga pusselbitar när forskarna ska förstå känsligheten hos jordens klimatsystem med avseende på olika parametrar, till exempel koldioxid. Därmed kommer man att med bättre tillförlitlighet kunna förutsäga framtida klimatförändringar, på såväl regional som global nivå.

Den drygt sju veckor långa forskningsexpeditionen genomförs inom International Ocean Discovery Program (IODP) som är en del av ECORD. IODP är ett internationellt marint forskningsprogram som stöttas av 23 länder. Polarforskningssekretariatet samarbetar med Arctic Marine Solutions i genomförandet och med Sjöfartsverket för nyttjandet av statsisbrytaren Oden.

För vidare information om forskningsexpedition:

Pressmeddelande från Polar: Expedition ska avslöja hur klimatet förändrats under 50 miljoner år

Oden bryter is i Bottenviken

För några år sen var Bottenviken.se med när Oden bryter is i Bottenviken. Oden är något annorlunda jämfört med andra fartyg genom att fartyget är bredare i fören än i aktern. Under isbrytning spolas stora mängder vatten från tolv munstycken i fören för att smörja skrovet och spola undan is som bryts loss. Vattenspolningssystemet drivs av två stycken centrifugalpumpar av märke Scanpump med en kapacitet på 9 000 m3/h vardera. Oden har inga förpropellrar, men vattensmörjningssystemet kan även användas för jetdrift. Till skillnad från de flesta av statsisbrytarna, som har dieselelektrisk drift, har Oden en rent dieselmekanisk framdrivning med fyra stycken Sulzer ZAL4OS åttacylindriska dieselmotorer på 4,6 MW vardera. Hjälpmaskineriet utgörs av fyra stycken sexcylindriga motorer av samma konstruktion. Dessutom har Oden två värmepannor för uppvärmning.