Stenskär i Piteå skärgård

Vi vet egentligen inte var ordet idyll uppfanns, men något säger oss att det var i närheten av Stenskär. Den långa sandstranden, den lagunliknande naturhamnen, uråldriga labyrinter och de charmiga fiskestugorna förklarar varför Stenskär stolt kan titulera sig; naturreservat.

Stenskär i Piteå skärgård
Stenskär i Piteå skärgård

Gästhamnen på Stenskär

Förtöjning: Brygga
Hamndjup: 3 m
Hamnplatser: 25
Hamnservice: Sopavlämning, eldstäder, vedförråd, bastu och törrtoa
Turbåt: Under sommarhalvåret går båtturer hit som bokas via Piteå Turistbyrå
GPS-koordinater (lat, lon):
65.134496, 21.721033

Stenskärs naturhamn har ett djup på ca 10 m och ger skydd för alla vindar utom för NV. Bottenbeskaffenhet sand.

På ön finns också ett rikt fågelliv.Det gör det också lätt att förstå varför så många väljer att besöka Stenskär varje sommar.

Öns påtagligt platta form stärker intrycket och minnet av Stenskär, men bidrar också till att både vindar från nord och sydväst kan vara ganska kluriga. Stenskär, en mycket speciell ö med dess intressanta kulturhistoria, är definitivt värd ett besök.

Gammalt fiskeläge
Under århundraden har människor kommit till Stenskär för att fiska strömming, sik, öring och lax. På ön finns flera labyrinter. Var de inslag i gamla tiders fiskemagi? Öns fiskeläge med 12 boningshus och sjöbodar är numera fritidshus, men man kan se lämningar efter ännu äldre 
byggnader och många gistgårdsrösen, stenrösen där nätställningar stått. Idag ligger de långt in på ön, på grund av landhöjningen.

Labyrint på Stenskär i Piteå skärgård

Värdefull natur
Redan 1979 avsattes Stenskär som naturreservat. 1997 utvidgades reservatet och fick namnet Bondöfjärden. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000. Reservatets totala yta är 55 kvadratkilometer, varav knappt 2 kvadratkilometer är land.

Reservatet omfattar Bondöfjärdens öar. På Stenskär finns inbjudande sandstränder, mjuka flygsandsdyner och svallgrus- och klapperstensfält, en gång hårt svallade av havet. Marken reser sig ännu med nästan en centimeter per år efter att ha varit nedtryckt av inlandsisen. På öns högre delar växer en mager tallskog omgiven av torra hedmarker med lavar och kråkbärsris. På torr mark växer bottenviksmalörten, en art som på hela jorden bara finns vid Bottenviken.

I reservatet finns dessutom många mindre öar. Vissa är bevuxna med tallskog, andra är öppna och vindpinade. Några har fågelkolonier av måsar, tärnor, trutar, ejdrar och andra änder.

Files