Jävreholmen i Piteå skärgård

Södra skärgården, i Bondöfjärden mellan Leskär och Stenskär. En ö med klippor som på västsidan sluttar ner i havet. På västsidan finns även en vidsträckt sandstrand idealisk för bad. Holmen har till största delen långgrunda stränder.

Jävreholmen i Piteå skärgård
Jävreholmen i Piteå skärgård

Gästhamnen på Jävreholmen

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 
Hamnplatser:
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.145574, 21.679888

Insegling: På sydvästra sidan av Jävreholmen finns en vik lämplig för landstigning vid lugnt väder och ostlig vind. Ankring och landstigning kan även göras på holmens ostsida i Tjulviken.

Jävreholmen är en nästan helt skogsklädd ö med klipphällar med en vacker utsikt över skärgården. Ön har till största delen långgrunda stränder och det fina sanddynområdet Storsanden är ett omtyckt utflyktsmål som inbjuder till sol och bad.
Jävreholmen är den största och med sin höjd på mer än 25 meter förmodligen den äldsta som ingår i Bondöfjärdens naturreservat.

Lämningar som tomtningar och rösen visar att Jävreholmen tidigt hade betydelse för säl- och laxfiske. Vid Jävreholmen var säljakten den viktigaste näringen. Det byggdes s k ”Skiälfiskehus” d v s fiskestugor för att underlätta den säsongsbetonade verksamheten. Laxfiske bedrevs också och det bästa fiskevattnet för detta var på den sydvästra sidan. Mest troligt har fiskläget varit beläget vid Rövarviken som erbjöd en skyddad hamn.

Jävreholmen, med Storsanden till vänster och Rövarviken till höger på den hitre sidan. På den bortre sidan ses Tjulviken och på avstånd Sandskär. Foto: Piteå kommun.
Jävreholmen, med Storsanden till vänster och Rövarviken till höger på den hitre sidan. På den bortre sidan ses Tjulviken och på avstånd Sandskär. Foto: Piteå kommun.

Tillgänglighet/ Inseglingsinformation
På sydvästsidan finns en vik lämplig för landstigning vid lugnt väder och ostlig vind. Ankring och landstigning kan även göras på holmens ostsida (Tjulviken), men också närmare stranden ”på känn” (udde).

Bebyggelse
Jaktstuga vid Tjulviken. Det finns också en fiskestuga (ej gammal) vid udde norr om Tjulviken.

Föreslagna förbättringar enligt översiktsplanen.
Angöringsplatser ordnas i Tjulviken.
Vid Tjulviken kompletteras befintlig bebyggelse med 4 till 5 uthyrningsstugor.

Sevärdheter
Gammalt fiskeläge (oklart om det används).  Fornlämningar 6 st.
Labyrinter: 2 st. Nämns i en rapport av R Åkerström, 1927, ”enl. uppgift 2 st. som där kunna anvisas av fiskare”

Namnet på ön
Pitemålet ”Jivär”