Hindersöstallarna småbåtshamn i Luleå

Hindersöstallarna är en ideell förening som driver en mindre hamn om ca 240 båtplatser beläget på östra sidan av Hertsöskatan.

Hindersöstallarna småbåtshamn i Luleå
Hindersöstallarna småbåtshamn i Luleå

Hamnen i Hindersöstallarna

Förtöjning: Brygga, flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 1,9 m
Hamnplatser: 240
Hamnservice: Sjösättningsramp, torrtoalett, sopstation och vatten.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.546276, 22.399728

Gästhamnen:
Hamnen tillhandahåller ett par gästplatser på flyt bryggan. Dessa är fria att använda men kräver en anmälan till hamnansvarig@stallarna.se

Hindersöstallarnas Hamnförening
Box 50125
973 24 Luleå
http://www.stallarna.se

Ordförande:
Jon Andersson
ordforande@stallarna.se

Hamnansvarig:
Lars Löfstedt
hamnansvarig@stallarna.se

Hamnbasängen är ungefär 2 meter djup vid normalvattenstånd. I hamnen finns sjösättningsramp, torrtoalett.

På den norra piren finns en sjösättningsramp som vintertid omformas till nerfart för isvägen ut till Hindersön, Långön och Storbrändön. Hamnen ligger ca 13 km från centrum.

Hastighetsbestämmelser
Samtliga farkoster i hamnen skall framföras på sådant sätt att svallet inte överskrider 15 cm. Styrelsen har om detta sker möjlighet att utdela en straffavgift på 500kr.

Kortfilm från Hindersöstallarna

Filmen är från maj 2014.