Kuivaniemi

Kuivaniemi ligger i Norra Österbotten mellan Uleåborg och Kemi. Kuivaniemi har 2 036 invånare. Sedan 2007 ingår Kuivaniemi i Ijo kommun. Genom Ijo strömmar Ijo älv, en av Finlands längsta älvar. Ijo har cirka 9 609 invånare

Kuivaniemi

Gästhamnen: ca 10 gästplatser.
Förtöjning: Flytbrygga, betongbrygga
Hamndjup: 2-4 meter.

Insegling:
Vapo Oy: s åtta vindkraftverk syns från långt håll.

Övrigt:
Toalett, dusch, bastu, tvättstuga, grillplats, sjösättningsramp, bränsle, tankning, färskvatten, el, avfallshantering, café, restaurang, lekplats, badplats, försäljning av fisk.

Kuivaniemi

Kuivaniemi har en låg och stenig kust, från vilken marken långsamt höjer sig mot inlandet. Ställvis finns stranddyner. Stora områden upptas av myrmarker, särskilt i den forna kommunens ö och mellersta delar. Älven Kuivajoki upprinner i Ranua, genomflyter sjön Oijärvi och utfaller i havet vid Kuivaniemi kyrkby efter ett lopp på ca 75 km. Den tätaste bebyggelsen finns utmed älven och kring Oijärvi; i periferin finns stora områden som ligger praktiskt taget öde. Kuivaniemi har bl.a. plast- och träindustri.

Bosättningen härstammar från början av 1500-talet Kuivaniemi blev kapell under Ijo 1695 och självständigt pastorat 1919. Självstyrelse i kommunalt hänseende uppnådde Kuivaniemi dock redan 1867. Vid ingången av 2007 förenades Kuivaniemi med Ijo kommun.

Båtbyggarnas kust

En viktig del av den gamla kustkulturen i Bottenviken och Kvarken är båt- och skeppsbyggnadstraditionerna. Här byggs allt från allmogebåtar i trä till fritidsbåtar och fartyg i moderna material. På den finska sidan av kusten finns några av världens främsta båtbyggare.

Boris Ersson seglar längs kusten och besöker bland andra Leo Tervonen, som bygger en kopia av en gammal segelskuta i Kemi. Leo och hans fru Arja är också medlemmar i en förening som bygger dockhus.

Artiklar från Kuivaniemi:

Måsens nya vänner i Kuivaniemi

Vindkraftverken vid fiskehamnen syns på långt håll när jag närmar mig Kuivaniemi, en liten kommun vid den finska kusten mellan Kemi och Uleåborg. Jag startar motorn en bit ute till havs och går fram till masten. Just när jag ska ta ner storseglet stannar motorn. Fan också, tänker jag och springer tillbaka och trycker på startknappen. Startmotorn surrar, och så stånkar motorn igång igen. Jag kastar en snabb blick på sjökortet. Det finns flera grynnor i närheten av hamninloppet. Om motorn skulle strejka där kan vi hamna i fördärvet.

Läs hela artiklen-»

Ett liv av längtan

Medan Alpo Klaar rensar bränslefiltret och byter olja i Måsens motor börjar vi prata. Jag berättar om min resa med Måsen, och jag frågar om han är fiskare här i Kuivaniemi.

Läs hela artiklen-»

Båtbyggaren som bygger dockhus

När Leo Tervonen har gått igenom Måsens styrsystem kommer han med sitt förslag.
- Vi tar bort ratten och gör en rorkult istället. Ingen vajer, inga block, inget krångel. Hyvä system. 
Tillsammans monterar vi bort Måsens vackra ratt och stuvar den framme i förpiken. Sedan åker vi hem till Leos hem och båtverkstad som ligger i by Olhava i närheten. I verkstaden tillverkar Leo en rorkult och gör fästen i rostfritt stål. Så borrar han en serie hål i en bräda och gör en bygel av järn.

Läs hela artiklen-»

Havets bönder

När jag ligger vid kajen med Måsen lägger jag märke till en ganska ung kvinna bland alla karlarna i fiskehamnen. Hon sitter och lagar ett stort nät tillsammans med en äldre man som visar sig vara hennes far. Anna-Maija Kestilä och hennes far Paavo arbetar tillsammans i familjens fiskeodling i Kuivaniemi. Det är dottern som är ägare och chef.

Läs hela artiklen-»

Avståndstabell i distansminut Finska kusten

För att främja finlandsseglingar har vi lagt ut avståndstabell för den finska kusten i Bottenviken. 
Trävlig segling i sommar!

* Karlö = finska Hailuoto

  • Luleå Södra Hamn- Hailouto/Karlö 52nm
  • Karlö - Uleåborg 25nm
  • Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47nm