Åtta nya kvinnor kommer att ta för sig bakom rodret

Ett mer jämställt båtliv ökar både säkerheten ombord och möjligheterna till härliga stunder på sjön. Det var Svedeas utgångspunkt när man instiftade Båtstipendiet som vänder sig till kvinnor som vill lära sig köra båt.

Åtta nya kvinnor kommer att ta för sig bakom rodret
Åtta nya kvinnor kommer att ta för sig bakom rodret

Under helgen 11–12 maj drillades årets kull i bland annat navigering, manövrering och angöring.

Att män är kraftigt överrepresenterade bakom rodret visar Svedeas årliga båtlivsundersökning. För att bidra lite till jämställdheten införde Svedea därför Båtstipendiet 2015. Sedan dess har nu 45 kvinnor förbättrat kunskaperna både praktiskt och teoretiskt under trygg och erfaren ledning.

– Vår inställning är att båtlivet borde vara mer jämställt. Även kvinnor ska känna sig trygga med att framföra en båt. Att fler ombord kan köra båten bidrar även till ökad säkerhet till sjöss. Sedan vi lanserade Båtstipendiet har vi också märkt ett allt större intresse – viljan bland kvinnor att ta plats vid rodret är tydlig. Bara i år hade vi över 600 ansökningar, säger Göran Södergren, produktchef båtförsäkring på Svedea.

Kursen genomfördes i samarbete med Sjösportskolan under två dagar i Stockholms skärgård. Bland annat fick stipendiaterna träna på att framföra planande båt i hög fart, lägga till vid brygga och navigera. Söndagens manöverprov klarades med bravur.

– Att få Båtstipendiet var en lycka i sig – men att sen få uppleva utbildningshelgen till havs var något av det bästa jag har varit med om! Hela upplägget var mycket pedagogiskt och det gavs tid för alla att öva tills man kände att man behärskade de olika momenten. Och sen själva gänget – vilka fantastiska kvinnor! Alla lämnade kursen godkända med manöverintyg för högfartsbåtar, säger båtstipendiaten Viktoria Arvidsdotter.