Skärgårdsfrågor "på tapeten"

Landshövding Per-Ola Eriksson har under onsdagen 17 maj deltagit i överläggningar om möjligheterna att utveckla Norrbottens skärgård med generaldirektörerna för Statens Fastighetsverk och Sjöfartsverket samt företrädare för Piteå och Luleå kommun.

Skärgårdsfrågor "på tapeten"
Hamnen på Rödkallen

- Norrbottens skärgård har en stor potential för besöksnäringen i Norrbotten Skärgården kan, tillsammans med fjällen, älvdalarna, vår fantastiska natur och kulturlivet, utvecklas till en magnet som drar till sig allt fler turister, säger landshövding Per-Ola Eriksson.

Under onsdagen diskuterades konkreta frågor, bland annat om möjligheterna att renovera hamnen på Rödkallen.

- Rödkallen är en av de viktiga baspunkterna i skärgården. Under lång tid har ön nyttjats för fiske, färdsel och säljakt. Idag finns här en infrastruktur i form av fyrhotellet, fiskeläget och den gamla fyren. Det gör ön till ett spännande besöksmål. Om hamnanläggningen skulle kunna rustas skulle fler besökare kunna få ta del av allt det finns som finns på ön, konstaterar landshövdingen.

Vid mötet, som hölls på Rödkallen, deltog bland annat generaldirektör Jan Olov Selén från Sjöfartsverket, generaldirektör Bo Jonsson från Statens Fastighetsverk, Piteås kommunalråd Peter Roslund samt fritidsnämndens ordförande i Luleå Mårten Ström.