En bro av järn över Bottenviken

Draken i Brahestad är omättlig. Ur den dånande masugnen hörs rytandet: - Mer malm! Mer koks! Mer eld!

Dygnet runt kommer båtarna över havet med sin last av järnmalm från berget i Kiruna. I över 20 år har jag bott i Svartöstaden i Luleå där Luleälven rinner ut i Bottenviken. Jag har ofta undrat hur det är att leva och arbeta ombord på malmbåtarna. Nu vet jag lite mer om det. Jag följde med en av dem från malmhamnen i Luleå tvärs över Bottenviken till stålverket i Brahestad.

Läs också artikeln-»