Lojfiske i Luleå skärgård 2009

Om strömmingen är havets silver är siklöjan, eller rättare dess rom, havets guld. Få produkter från havet betingar ett så högt kilopris som siklöjerom över 1000 kr. Men det är många händer som arbetat innan rommen är färdig att avnjutas.

En oktober dag möter vi Johnny och Kenneth Stålarm ute i Luleå skärgård. Det är i början av oktober och mitt i högsäsongen för årets siklöjefiske. Vi är med när trålarna tar upp fångsten. På Junkön är Lasse och Per Ökvist i land med dagens fisk och fisken skall sorteres. Senare på kvällen i Måttsund sorteras hanar och annan fisk bort ur fångsten. Andra kramar rommen ur honorna. Genom en snabb knyck spräcks buken på löjan och romsäckarna kommer ut. Sedan saltas rommen och genomsöks noggrant. Till sist läggs den i burkar.