Internationella Fyrdagen 2020

Under helgen 15 - 16 augusti 2020 firas den Internationella Fyrdagen på 70 platser runt om i Sverige. Den Internationella Fyrdagen firades för första gången i 2003.

Internationella Fyrdagen 2020
Bjuröklubb fyr. Foto: Boris Ersson.

Årligen hålls ett 70-tal fyrplatser i Sverige öppna och antalet besökare brukar vara fler än 11 000. Något färre fyrar deltar i år pga covid19-pandemin. Förutom i Sverige firas fyrdagen bland annat i Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland, USA och Wales. 

Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen och i Sverige håller ett flertal fyrar öppna under helgen.

I Bottenvikens skärgårdar kan du besöka följande fyrar: