Kåge småbåtshamn i Skellefteå

Kåge Båtklubbs hemmahamn ligger bara ett stenkast från Skellefteå centrum och är en av Västerbottens största, med sina ca 360 medlemmar.

Kåge småbåtshamn i Skellefteå
Kåge småbåtshamn i Skellefteå

Hamnen i Kåge

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 3,5 m
Hamnplatser: 230
Hamnservice: El,vatten och toatömmning. sjösättningsramp, kran och mastkran, tankanläggning för bensin och diesel. Klubbstuga med kök, samlingsrum, toaletter, dusch och tvättmaskin.
GPS-koordinater (lat, lon):
64.827514, 21.023648

Insegling från sydost. 
Förtöj vid markerade gästplatser, 150 kr/dygn.

KBK kontakuppgifter:
Adress: Gamla Kajvägen 6 
934 31 KÅGE 
Telefon: 072 - 720 69 52

E-post: info@kagebatklubb.se
www.kagebatklubb.se

Kåge

I hamnen finns en klubbstuga som är tillgänglig för medlemmarna och gäster under säsongen. Utöver ett kök och ett stor samlingsrum finns tvätt- och duschmöjligheter, samt restaurang som drivs av Nygatan 57.

Klubben bildades 1963, och fick sitt nuvarande namn 1972. I Kåge hamnen finns plats för omkring 230 båtar. Tankanläggning finns för diesel och bensin och drivs av Skelleftebränslen AB.

På ön Batuholmen ca 2 nm från hamnen har klubben sin anläggning Lillhällan. 50 meter lång flytbryggamed ca 2,5 meters djup. Där finns Bastu, dusch och diskmöjligheter naturligtvis med varmvatten.

För mer information: www.kagebatklubb.se

Kåge repslageri

Om du sett en ovanligt långsmal byggnad skymta då du passerat Kåge på E4, har du förmodligen sett Kåge repslageri. Huset är 110 meter långt! Repslageriet är från 1800-talet och än idag är den långa repslagarbanan fullt användbar.

På 1800-talet fanns det två repslagerier i Kåge, båda låg på Ön vid mynningen av Kågeälven. Ett av dem ägdes av Johan ”Janke” Kågström. 1800-talet var segelsjöfartens tidevarv och segelfartygen krävde enorma mängder tågvirke, det vill säga linor, rep och trossar. Behov av tågvirke fanns även i början av 1900-talet, nu var det timmerbogserarnas tur. Många repslagerier levde därför kvar långt fram i tiden, som Kåge repslageri. Det flyttades till sin nuvarande plats 1928 och man kan fortfarande slå tågvirke på resplagarbanan. Repslageriet, som är lagskyddat byggnadsminne, står i ”malpåse” men är fullt användbart. Så sent som 1989 slogs 5 km tågvirke till Jacobstads Wapen, som är en kopia av en 1700-talsgaleas som byggdes i Jakobstad i Finland.

Repslagerier är av naturliga skäl långa byggnader – det är själva repslagarbanan som skapar längden. På banan löpte slagningssläden som tillsammans med slagningshuvudet tvinnade repet till önskad längd och tjocklek. Vanligast var att rep slogs av hampa, men även bast, lin, bomull och jute förekom. Tillverkningen började med att man spann garn. Sedan tvinnades ett antal garn till en dukt. Tre-fyra dukter slogs ihop till en lina eller tross. Av tre-fyra trossar kunde man sedan slå samman en kabel, som var det grövsta tågvirket.

Källa: Skellefteå kommun

Film från Kåge småbåtshamn

Kort flygfilm över Kåge småbåtshamn från 2014.