Norrbotten har flest öar i Sverige!

Sverige har nästan 270 000 öar. De flesta finns i Norrbottens län, följt av Stockholms och Västra Götalands län. 38 procent av alla öar är havsöar, resten är öar i inlandssjöar. Störst andel havsöar har Stockholms län, med 93 procent.

Norrbotten har flest öar i Sverige!
Kluntarna Luleå skjærgård

Det gör Sverige till landet med flest öar i världen! Finland med 188 000 öar ligger på andra plats och Norge med 55 000 öar på tredje plats. I Bottenvikens skärgård finns till exempel över 4 000 öar och 30 000 i Stockholms skärgård. Fler än 90 000 bor på öar i Sverige utan fastlandsförbindelse via bro.

Men vad är en ö? Det första kravet är enkelt – det ska vara ett stycke land med vatten runt om. Men vad är skillnaden på ö, holmar och skär? Svenskan har tiotals ord för landområden som omges av vatten. Orden står sällan ensamma, de är efterleder i namn som Brändöskär, Furuögrund och Kälkholmen.


Harufjärden i Luleå skärgård

Det var en gång några karga klippor som stack upp ur havet. Stället fick ett namn, som innehöll ordet grund. Under århundradenas gång blev grundet genom landhöjningen allt större. I dag är det forna grundet en större ö eller land med byar, vägar, ängar och skog. Men namnet, det hänger kvar. Tydligt är detta i Norrbotten. I Luleå ser vi många exempel på detta i områden som Hertsön, Svartöstan, och Persön som i dag är stora bostadsområden men en gång varit en ö.

När jag i 2009 tittade på antal havsöar i Bottenvikens skärgårdar stämde inte antalet öar kommunerna hade uppgett med vad Statistikmyndigheten SCB i en ny rapport hade kommit fram till. Till exempel uppgav Piteå kommun 70 öar i sin skärgård och Luleå kommun 742 öar. Ingen av kommunerna kunde svara på exakt var de hade hämtat sina uppgifter från. Enligt mina fynd i SCB:s statistik kunde jag se att till exempel Piteå hade så många som 550 öar och Luleå 1.312 öar, en betydlig ökning! Det samma för Haparanda med 652 öar, Kalix med 792 öar och Skellefteå med 695 öar.


Marahamn i Kalix skärgård

SCB:s metod går ut på att via datorkörningar i *GIS leta rätt på allt land som är omgärdat av vatten. SCB:s räknade fram storleken på landytorna och antal öar i olika storleksklasser. Sedan beror det på användarens analys hur de vill använda dataresultatet – SCB fastslår alltså inte exakt vad som är en ö.

Men enligt Lantmäteriet/Metria och en rad andra institutioner, exempelvis sjöfartsverket som jag var i kontakt med, finns en definition som gäller. En ö är nämligen en landmassa, omfluten av vatten, och större än 20 kvadratmeter. Sjöfartsverket  berättade för mig att storleken gjorde att man fick den placerade på sjökartan. Alla öar minde än än 20 m² blev inte räknad som en ö.

*Förkortningen GIS står för geografiska informationssystem. Systemen är datorbaserade och länkar digitala kartor till information om saker som finns, eller händelser som äger rum, vid ett visst geografiskt läge.

Här finns några länkar med statistik:

Fakta om öar fascinerar! Här är olika statistiker om öar som har väckt stort intresse och gett underlag för diskussioner.