Informationscentralen för Bottniska viken

Har du sett något ovanligt eller har det skett något akut vid havet eller kusten? Länsstyrelsernas informationscentraler vid kustområdena Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet tar emot observationer och informerar om det aktuella läget i Sveriges kustvatten.

Informationscentralen för Bottniska viken

Håll barn och husdjur borta från algerna
Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera om du ser algblomningar!
Om det fina och varma vädret fortsätter kan nya algblomningar uppstå. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111.

Kartan visar aktuella blomningar i Bottniska viken. Röd markering = dagens blomningar, orange markering = de två senaste dagarnas blomningar, gul markering = blomningar från 4-6 dagar sedan och grå markering = blomningar äldre än 6 dagar. Klicka på ikonen längst upp till vänster för mer information om algblomningarna.