Tankar

Fyren på Tankar syns långt innan själva ön och fiskarstugorna blir synliga. Ön ligger i södra Bottenviken i Öja skärgård, ca 15 km nordväst om Karleby hamn.

Tankar

Gästhamnen: 15 gästplatser.
Förtöjning: Flytbrygga
Hamndjup: 3 meter.

Övrigt:

På Tankar finns en populär gästhamn. I hamnen som skyddas av en vågbrytare finns 15 båtplatser av vilka sju har el. Hamnens koordinater är 63°56,9′, 22°51,1’ och inkomstriktning från sydost. Båtplatser i Tankars gästhamn kan bokas via (bara på finska) satamapaikka.com.

Närmaste tankningsplatserna finns i gästhamnarna i Mustakari och Yxpila.

Förfrågningar i kaféet, tel. 041 545 3432. På ön finns också inkvartering och bastu. Förbindelsefartyg till Karleby.

På 1860-talet fanns det ca 60 hamnar på Tankar! Tre av dessa ägdes av kronan och användes av lotsarna. På öns östra strand kan man ännu se rester av dessa gamla hamnar.
Här finns också ett säljaktsmuseum, gäststuga, café och rökbastu. I närheten finns ett skeppsvrak att beskåda. Läs artikeln "Ett gammalt vrak berättar"-»

Tankar

Tankar är som många andra öar i Botttenviken en ö som till följd av landhöjningen stigit upp ur havet på 1200-talet och var på 1500-talet känd som ”Klippan”.

Vintertid finns en väg över isen till fastlandet.

Namnet Tankar härstammar enligt muntlig tradition från det gamla finska namnet Tankokari (Stångskär), som syftade på ett gammalt sjömärke som i tiderna funnits på ön. Detta stenkummel hade en lång stång med en tunna som toppmärke. Samma typ finns i dag på ön Selkäsarvi.

Här är språket svenska även om de flesta även kan finska. Vi har kommit in i det svenskspråkiga Österbotten.

Gammal tradition medförde lycka

Den som för första gången stiger i land på Tankar ska ta sikte på en stenhög och bära med sig en så stor sten som möjligt från stranden. Ju större sten, desto större lycka. Stenen lämnades på stenhögen bland tusentals andra stenar. Numera har man frångått denna tradition för att skydda strandlinjen.

Artiklar:

Ro, ro till fiskeskär

Fyren på Tankar syns långt innan själva ön och fiskarstugorna blir synliga. Solen är på väg ner när vi lägger till vid en av bryggorna i den yttre hamnen.

Läs hela artiklen-»

Ett gammalt vrak berättar

I Erla Hovilainens bok finns ett svartvitt foto av en man som rensar fisk framför en fiskeboda. Mannen hette Väinö Bodö och var en av fiskarna på Tankar. När jag kommer gående längs stranden över 70 år senare står en man och röker fisk vid samma boda som på det gamla fotografiet. När vi börjar prata berättar han att Väinö Bodö var hans farfar. Själv heter han Janne Bodö och arbetar inne i Kokkola på en industri.

Läs hela artiklen-»

En fri man

Nästa gång jag kommer till Tankar är det vinter. En oljetanker är på väg in till Yxpilahamnen i Kokkola. Lotsen Ilpo Fors som har vakt har följt tankern på datorskärmen en lång stund. En finsk isbrytare har hjälpt tankern genom isen fram till farleden. Nu är det dags för lotsarna att ta över och lotsa den in i hamnen.

Läs hela artiklen-»

Avståndstabell i distansminut Finska kusten

För att främja finlandsseglingar har vi lagt ut avståndstabell för den finska kusten i Bottenviken. 
Trävlig segling i sommar!

* Karlö = finska Hailuoto

  • Luleå Södra Hamn- Hailouto/Karlö 52nm
  • Karlö - Uleåborg 25nm
  • Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47nm