Snöskoter på vatten kräver naturhänsyn

Skoterkörning i grunda vatten kan skada växt- och djurliv. Den som nu planerar att träna eller arrangera tävlingar med snöskoter behöver tänka på att många vatten kan vara olämpliga att köra på.

Snöskoter på vatten kräver naturhänsyn
Foto: Mostphotos

Det blir allt populärare att köra snöskoter på vatten. Du som funderar på att köra eller arrangera tävlingar med snöskoter, har en skyldighet att ta hänsyn till växter, fåglar och andra djur. Kontakta alltid Länsstyrelsen i god tid innan träningar eller tävlingar.

- Det är förbjudet i lag att störa vilda fåglar, särskilt under deras parnings- och uppfödningsperiod, säger Karin Spansk på Länsstyrelsens naturmiljöenhet. - Under den tid som fåglarna ruvar sina ägg och föder upp sina ungar är det extra olämpligt att träna och tävla, betonar Karin Spansk.

Hänsyn till fågellivet gäller särskilt i grunda vatten i insjöar och mindre vattendrag. Något som ofta glöms bort är att det också är förbjudet att köra med skoter på barmark för att komma ut på vattnet. Enligt lag är du skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs föra att skydda miljön mot skada eller olägenhet.

- Många gånger är det av ren okunskap som skoteråkare bryter mot lagen, fortsätter Karin Spansk. - Om man kontaktar oss ger vi gärna råd om vad man ska tänka på som åkare eller arrangör för att inte skada naturen. Ett bra tips är att redan i planeringen ha ett antal alternativa platser och tider för arrangemangen, avslutar Karin Spansk.

Inför tävlingar kan du även behöva kontakta polisen eller kommunen.