Länsstyrelsen har förklarat Skellefteälven för kräftpest­smittad

Länsstyrelsen har tidigare meddelat att Skellefteälven har drabbats av kräftpest. Nu har myndigheten fattat beslut om att förklara Skellefteälven från regleringsdammen vid Rengårds kraftstation och ner till havet för kräftpestsmittad.

Länsstyrelsen har förklarat Skellefteälven för kräftpest­smittad
Flodkräfta.

Området gäller också alla tillrinnande vatten på sträckan upp till första vandringshindret för fisk. Den känns tragiskt att vi behövt fatta detta beslut men vi måste nu på alla sätt försöka förhindra ytterligare spridning av kräftpesten, säger länsfiskekonsulent Ulf Carlsson.

Beslutet innebär att:

 • Det är förbjudet att inom det avgränsade området fånga kräftor, hantera okokta kräftor, samt att använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än i det den fångats.
 • Fiskeredskap, båtar och maskiner eller andra föremål som använts inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området, eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.

Länsstyrelsen har infört ett generellt undantag från desinfekteringskravet för de båtar som lämnar älvens sötvattensområde och åker vidare till havet utan att fortsätta upp i eller flyttas till ett annat sötvattenområde. Eftersom flodkräfta inte finns i havet bedömer vi att detta generella undantag kan göras, säger Ulf Carlsson.

I ett första skede väljer Länsstyrelsen att förklara området mellan regleringsdammen vid Rengårds kraftstation och havet som kräftpestsmittat. Förbudet gäller till utgången av 2023.

Vi har ännu inte hittat källan till spridningen av pesten men bedömde att i nuläget är områdets begränsning lämplig, säger Ulf Carlsson.

Redan nu har dock undersökningar påbörjats i nära samarbete med Skellefteå kommun för att spåra smittkällan. Enligt Länsstyrelsens bedömning är det osannolikt att smittan kommer från något annat än olagligt utplanterade signalkräftor i eller uppströms det område som nu förklarats kräftpestsmittat, vilket innebär att området kan komma att utökas.


Karta över kräftsmittat område. Observera att kartan är översiktlig och inte i detalj visar var gränsen går i sidovattnen.

Fakta om kräftpest

Kräftpest är en smittsam sjukdom som riskerar att slå ut hela bestånd av svenska flodkräftor. Senast Västerbotten drabbades av kräftpest var i Umeälven 2011. Det var då det nordligaste konstaterade fallet i landet.

Smittan sprider sig framför allt genom olagligt utplanterade signalkräftor och då fiskeredskap och annat flyttas från ett smittat vattendrag till ett annat.

Se skillnad på flodkräfta eller signalkräfta

Så skiljer du flodkräfta från signalkräfta på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats

 

Så desinficerar du redskap och utrustning

 • Koka minst 5 minuter under lock
 • Sänk ner eller tvätta föremålet med 70-procentig sprit (T-röd) i minst 20 minuter
 • Frys ner i -10 grader minst ett dygn
 • Torka föremålet tills det är absolut torrt:
 • Stora föremål i bastu i 60–80 grader under minst fem timmar
 • Mindre föremål i bastu i 60–80 grader under minst en timme
 • Gummimadrasser, gummibåtar, baddräkter, fiskeflugor, fiskedrag, spön och liknande kan torkas i solen
 • Båtar kan duschas med T-röd efter att de tömts på allt vatten
 • Högtryckstvättning med 80-gradigt vatten

Sportfiskeredskap så som drag, flugor, linor, rullar och liknande desinficeras med passande metod från listan ovan.

Svamp orsakar kräftpest

Sjukdomen kräftpest orsakas av en parasitisk svamp som är specifik för sötvattenslevande storkräftor. Kräftpestsvampen har sannolikt sitt ursprung i Nordamerika. Den tillhör ett släkte vattensvampar som omfattar drygt 20 arter. Många av dessa arter är, liksom kräftpestsvampen, parasiter på en värdorganism och därmed starkt beroende av sin värd. Det är kräftpestsvampens förökningskroppar, zoosporer, som sprider pesten. De bildas på könlös väg. En smittad kräfta, levande eller nyligen död, avger zoosporer och smittar på så sätt andra kräftor.

Hur kräftpesten sprids mellan vattensystem kan ofta vara svårt att förklara. Troligen orsakas de flesta utbrott av att smittade signalkräftor förflyttas av människor. Vid förflyttning av fiskeredskap från ett vatten till ett annat kan smittade kräftdelar och zoosporer följa med och föra smittan vidare om redskapen inte desinficeras innan. Ska kräftpestsvampen bli permanent förekommande krävs att signalkräftor finns i vattnet, eftersom signalkräftan kan vara bärare av svampen utan att själv dö.

Se också: