Laxfiske med bröderna Stålarmarm i Luleå skärgård

Den 17 juni startar laxfisket i Luleå skärgård. Då får vi som färdas på sjön vara på vår vakt för laxfällorna som ligger ute. Fällorna syns på långt håll och är markerade med varningsflaggor. Jag har i många år velat vara med ut och vittja laxfällorna. I fjol sommar fick jag möjligheten.

Laxfiske med bröderna Stålarmarm i Luleå skärgård
Vi som färdas på sjön måste vara på vår vakt för laxfällorna som ligger ute.

Hindersön är en av de större öarna i Luleå skärgård och den enda ön norr om Gräsö i Roslagen med jordbruk. Ön har i dag 30 bofasta innevånare. Glansperioden var under 40-talet då mer än 70 personer bebodde ön. Ön hade på den tiden två affärer, skola och postkontor. 

Förutom jordbruk bedrivs också yrkesfiske på Hindersön. Bröderna Johnny och Kenneth Stålarm är två yrkesfiskare som fiskar lax och sik i vattnen runt Hindersön och på hösten trålar bröderna efter löja. Löjrommen som kläms är av hög kvalitet och levereras under ursprungsbeteckningen Kalix Löjrom. Endast rom från siklöja, fiskad och bearbetad inom kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå får kallas Kalix Löjrom.

En vacker sommardag i juli 2015 fick vi följa med Johnny och Kenneth Stålarm ut i Luleå skärgård när de vittjade sina laxfällor i vattnen runt Hindersön.  Johnny berättade att verksamheten är hårt reglerad av förordningar, villkor och inskränkningar som medfört att yrkesfiskarna blir hårt kontrollerade av myndigheterna.
- Innan vi åker ut till våra fiskvatten måste jag ringa till fiskerimyndigheterna och rapportera två timmar innan  fisket skall starta, och så ska vi rapportera när vi är tillbaka i hamnen. Man får inte anlöpa hamnen innan den tid som är inrapporterad.

Vi möter upp Johnny och Kenneth Stålarm i hemmahamnen i Norrisund tidigt på morgonen. Sjöboden där bröderna har sina båtar och redskap ligger vackert i sundet. Lugnet är påtagligt. Inga störande ljud från bilar hörs. Här är det bara måsarna och en och annan småfågel som bryter stillheten.

Humöret var på topp när vi satte kursen ut genom Norrisund och ut till laxfällorna en vacker solskensdag. Två av fällorna låg nära Lövskär på fastlandet och fyra i vattnen runt Hindersön.
Bak rodret styrde Kenneth båten tryggt och säkert genom steniga vatten i den trånga farleden norr om Hindersön. Prickarna låg täta som pärlor på en snöre när vi rusade fram i 20 knop. Små steniga holmar och skär passerades på varje sida. Utan farledsprickarna som fiskarna sätter ut varje vår tror jag det hade varit svårt för båtfarande turister och stugfolk att hitta säkert in till Norrisund.

När vi kom till första fällan startade Johnny upp ett lite bärbart aggregat som används för att pumpa luft in i dom stora laxfällorna som kommer upp i vattnet. Sedan 2005 använder Stålarmarna specialbyggda laxfällor som ska stänga in fångsten och hålla ute sälen. Fällan sitter monterad på två pontoner som fylls med luft när fisken ska vittjas.
- Före fällornas tid hade vi vanliga nät och vi var alltid sist. Sälarna hann alltid före oss. Vi kunde vittja våra nät två gånger om dagen men hann aldrig före berättar Johnny. I dag är det sällan sälen hittar in i fällorna men det händer.
Några sälar har lärt sig att hålla sig vid gången som leder in i fällan, för där går det att få tag i fisken. 

Det tunga slitet med att vittja nät är över. När fällorna kommer upp ur vattnet är dom lätta att manövrera och tömma. Hela processen tar ungefär 10 minuter innan vi åker till nästa fälla.
När laxfällorna är vittjade  åker vi tillbaka till Norrisund där bröderna Stålarm rensar fisken. Så transporteras fångsten till Lövskär fiskehamn på fastlandet.