Bättre mobiltäckning och högre kapacitet i Luleå skärgård

En 45 meter hög så kallad samhällsmast har uppförts på Storbrändön i Luleå skärgård. Masten stärker samhällsberedskapen och ökar säkerheten bland annat för sjöfarten i området. Den ger bättre täckning och högre kapacitet för mobiltelefoni och bredbandstjänster för människor runt om i skärgården.

Bättre mobiltäckning och högre kapacitet i Luleå skärgård

– Samhällsmasten förbättrar tillgänglighet för boende, besökare och företag i Luleå skärgård. För de som vistas i skärgården är god mobiltäckning avgörande för att kunna kommunicera med omvärlden. Kommunens beslut att medfinansiera modern infrastruktur och ge bygglov för masten visar att de tar behovet på allvar och prioriterar satsningar i skärgården, säger Annika Svensson, projektledare vid Luleå tekniska universitet och biträdande koordinator för projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning.

Luleå är en sjöfartsstad och Luleå hamn är Sveriges största bulkhamn och som helhet är hamnen den femte största i landet. Tack vare statliga isbrytare och isbrytande bogserbåtar är farled och hamn tillgänglig även vintertid. Varje år passerar mer än åtta miljoner ton gods hamnen i Luleå. På grund av de industriella expansionsplanerna i norra Sverige beräknas volymerna fyrdubblas. För expansionen av Luleå hamn är masten på Storbrändön viktig. I Luleå skärgård finns också över 1000 öar, ett rikt båtliv och möjlighet till stugvistelse. Intresset att besöka skärgården bara växer – och att kunna göra det med tillgång till ett välfungerande mobilnät blir allt viktigare.

En samhällsmast kan förbättra mobiltäckningen i ett större område och möjliggör för flera mobiloperatörer att dela infrastruktur. De är höga fackverkskonstruktioner där flera operatörer kan placera egna antenner eller dela dem med varandra. Förutom att ge förutsättningar för bättre täckning, är samhällsmaster också viktiga för att förbättra överföringskapaciteten i ett geografiskt område. Med en ökad kapacitet kan fler människor och uppkopplad teknik använda mobilnätverket samtidigt, utan att uppleva försämrad kvalitet eller långsamma uppkopplingar. Förbättrad och utökad täckning i ett område kan leda till exempelvis inflyttning och ökad turism, i och med att fler människor intresserar sig för och känner sig säkra att vistas i området och kunna ha tillgång till kommunikationstjänster. Dessutom förbättrar det mobilkommunikation på sjön.

Samhällsmasten på Storbrändön är ett samarbete mellan flera aktörer både inom och utanför projektet #fulltäckning. Projektparten MW Cyber, en del av totalförsvarsbolaget MW Group, och Scanmast ansvarar för själva installationen av samhällsmasten på Storbrändön, som specialister på installation och anslutning i svår terräng.

Projektet #fulltäckning har spelat en viktig roll i att möjliggöra uppförandet av samhällsmasten på Storbrändön, den första samhällsmasten i norra Sverige, placerad på öns högsta punkt, ”Knöppeln”. Det är ett samarbetsprojekt inom VINNOVAs program Utmaningsdriven Innovation Innovation (UDI) steg 3, där ett 30-tal parter arbetar tillsammans för att förbättra täckning och skapa möjligheter för människor att bo och arbeta i hela landet. I områden där det inte kommer att ske någon kommersiell utbyggnad av mobilnätet kan mobiltäckningen ökas genom att uppföra samhällsmaster så att dessa områden inte lämnas utanför det digitala samhället. Det långsiktiga målet för #fulltäckning är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga områden på landsbygden med tillgång till mobiltäckning.

– Vi tittar nu efter fler platser som kan vara aktuella för liknade installationer. I närtid kommer projektet att installera fler off-grid basstationer längs Kungsleden söder om Abisko, säger Annika Svensson.