Isbanan i Luleå klar för promenader till helgen

Nu är isbanan i Luleå på gång. Den norra delen är redan öppen, vägen till Gråsjälören är markerad och den södra delen följer så fort det är möjligt.

Isbanan i Luleå klar för promenader till helgen

– Landgången i Norra Hamn är på plats och landgången i Södra hamn ska vara på plats innan helgen. Nedfarten vid Hälsans Hus är tillgänglighetsanpassad, liksom landgången vid Södra Hamn när den kommer på plats, säger Andreas Fagervall, arbetsledare för kommunens utomhusanläggningar.

Skridskoisen kommer

Andreas Fagervall rapporterar att istjockleken är bra, men det finns ett problem med dubbelis, och ett mellanlager av vatten.

– Därför blir banan bara färdig för promenader till att börja med. Om vi kör med maskiner innan vattnet mellan dubbelisarna frusit till riskerar vi att förstöra isytan, säger Andreas men påpekar att det kyliga vädret ger gott hopp om att även skridskoisen snart kan vara redo.

Lions siktar på servering

Även Lions står i startgroparna för att placera ut sparkar när landgångarna är på plats och meddelar att målsättningen är att ha någon form av servering på Gråsjälören även i vinter. När den kan komma igång vet man inte ännu, men redan nu är vedförråden fyllda och eldstäderna går att nyttja för den som vill.

Källa: vartlulea.se, Luleå kommun