Norrbotten leder i utbildningar för förarbevis för vattenskoter

Norrbotten är i topp i antal personer som genomgått utbildning för förarbevis för vattenskoter, räknat i proportion till folkmängden. Dessutom är andelen kvinnor som går igenom utbildningen högst i landet. Utbildningslusten är hög också i Västerbotten och Västernorrland. Jämfört med områdena runt Stockholm eller Göteborg är andelen som genomgått utbildning till förarbevis i de norra länen många gånger högre.

Norrbotten leder i utbildningar för förarbevis för vattenskoter
Flest förarbevis i förhållande till befolkningsmängd i Norrland.

Nu måste den som kör vattenskoter ha förarbevis. Det gäller sedan den 1 maj i år. Förarbevis får den som genomgått utbildning och har ett godkänt prov från någon av Transportstyrelsen godkända utbildare. Utbildningar har funnits tillgängliga sedan sommaren 2021. Nu visar det sig att i Norrbottens län finns de som ivrigast sökt sig till utbildningarna. 1100 personer har genomgått utbildning. Proportionellt sett är det många gånger fler än i exempelvis storstadsregionerna. I Norrbotten är dessutom andelen kvinnor som genomgått utbildningen över 30 procent, vilket även det är högst i landet. Tätt efter Norrbotten kommer Västerbottens län och Västernorrlands län. Allt räknat i proportion till folkmängd.  

Utbildningen innefattar 15 timmar, innehåller ett prov och är både praktisk och teoretisk. De som vill ta förarbeviset måste ha fyllt 15 år. Efter godkänd utbildning ansöker man om förarbeviset på Transportstyrelsens webbplats och får det då i digital form. Det kostar 300 kronor att ansöka om förarbeviset och för den som även önskar beställa ett plastkort kostar det ytterligare 200 kronor. Förarbeviset uppvisas antingen digitalt eller med ett plastkort. Den som kör vattenskoter utan förarbevis efter den 1 maj 2022 riskerar att straffas med böter.

Bakgrunden till beslutet är att användningen av vattenskotrar ökat, vilket har lett till fler olyckor. Riksdagen beslutade därför förra året att införa krav på förarbevis för vattenskoter.

– Den som vill köra vattenskoter i sommar söker sig till ett av Transportstyrelsen godkänt utbildningsföretag för att sedan kunna ansöka om ett förarbevis. Det är privata utbildningsanordnare som håller i utbildningarna och bestämmer priset på utbildningen. På vår webbplats finns en lista med godkända utbildningsanordnare, säger Jonathan Stillman, handläggare på Transportstyrelsen.

För dem som har vissa nautiska behörigheter (utfärdade före den 1 maj 2022) går det att direkt ansöka om förarbevis för vattenskoter, utan att behöva gå någon utbildning. Detta benämns som övergångsregler och gäller till och med den 30 april 2023. Övergångsreglerna gäller för de med förarintyg för fritidsbåt, kustskepparintyg, manöverintyg för högfartsbåt eller en yrkesutbildning till fartygsbefäl. För närvarande är större delen av de som ansökt om förarbevis de som redan har någon form av nautisk behörighet. I dagsläget har Transportstyrelsen utfärdat närmare 57 000 förarbevis för vattenskoter och godkänt ett 50-tal utbildningsanordnare.

Bilaga med lokala siffror och statistik (pdf-dokument)-»