Quiz: Bötesbelopp

Att köra för fort där det är hastighetsbegränsning kan bli kostsamt. Har du koll på vad det kostar vid brott mot sjövägsreglerna? Testa dina kunskaper i vårt quiz!

1. Hastighetsöverträdelse upp till 5 knop

Hastighetsöverträdelse upp till 5 knop
800 kronor
1 000 kronor
1 500 kronor

2. Hastighetsöverträdelse 6 - 10 knop

Hastighetsöverträdelse 6 - 10 knop
1 500 kronor
1 800 kronor
2000 kronor

3. Hastighetsöverträdelse 11-15 knop

Hastighetsöverträdelse 11-15 knop
2 000 kronor
2 200 kronor
2 500 kronor

4. Hastighetsöverträdelse 16-20 knop

Hastighetsöverträdelse 16-20 knop
2 500 kronor
2 800 kronor
3 000 kronor

5. Hastighetsöverträdelse 21-25 knop

Hastighetsöverträdelse 21-25 knop
3 000 kronor
3 400 kronor
3 800 kronor

6. Brott mot sjövägsreglerna om lanternor, signal eller trafikseparering

Brott mot sjövägsreglerna om lanternor, signal eller trafikseparering
1 200 kronor
1 500 kronor
1 800 kronor

7. Att ankra där det är förbjudet

Att ankra där det är förbjudet
1 000 kronor
1 500 kronor
2 000 kronor

8. Att utnyttja otillåtet område för vattensporter

Att utnyttja otillåtet område för vattensporter
1 000 kronor
1 500 kronor
2 000 kronor

9. Otillåten förtöjning vid fyr, sjömärke eller liknande

Otillåten förtöjning vid fyr, sjömärke eller liknande
1 000 kronor
1 500 kronor
2 000 kronor

10. Sedan den första juni 2010 finns en fast gräns på 0,? promille för sjöfylleri. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Vad är promillegränsen?

Sedan den första juni 2010 finns en fast gräns på 0,? promille för sjöfylleri. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Vad är promillegränsen?
0,2 promille
0,5 promille
0,8 promille

11. Vad är åldersgränsen i dag för att framföra vattenskoter?

Vad är åldersgränsen i dag för att framföra vattenskoter?
15 år
16 år
18 år