Ett skärgårdskapell får nytt liv

I Kalix skärgård ligger Norrbottens största ö, Rånön. Ön har från 1600-talet varit bebodd av bönder och fiskare. I slutet av 1960-talet flyttade den sista fastboende rånöbon och idag är ön ett fritidsparadis.

Ett skärgårdskapell får nytt liv

På ön finns ett bönhus som byggdes 1929-1930 av öborna, och som sedan dess har varit en given samlingsplats. Bönhuset ägs av ättlingar till öborna och är omdöpt till Rånögården. Bönhuset har de senaste åren varit i behov av renovering. Medelene Johansson, en ung tjei från Kalix med rötter från Rånön driver ett spännande projekt tillsammans med flera av grannarna på ön: I sommar arbetar hon ideellt som projektledare i ett Mare Boreale-projekt med att renovera och rusta upp det gamla bönhuset.

När vi besökte ön var renoveringen nästan klar och söndagen den 11 augusti öppnas dörrarna till en sommargudstjänst. I samband med gudstjänsten kan besökarna se en fotoutställning som består av Boris Erssons fototavlor från hans seglingar i Bottenvikens skärgårdar. I naturen utanför bönehuset hänger fotografier från träden, och ett unikt "Sjömärke" - en stång med bilder och berättelser om skärgården. I framtiden kanske det kommer att bli fler Sjömärken på olika öar och hamnar.

Sjömärke med Boris Erssons bilder och berättelser om skärgården. Här med Madelene Johansson, Rånögården.

Till sist några rader om hur en ung man upplevde den här skärgården för 494 år sedan: Sommaren 1519 kom en skuta seglande genom Råne och Kalix skärgård på väg mot Torneå. Ombord fanns den unge prästen Olaus Magnus som var ute för att samla information om naturen och människorna i Bottenviken. Så här skev han i boken "Historia om de nordiska folken" som kom ut i Rom år 1555 då han hade tvingats i landsflykt undan Gustav Wasa. Men sommaren 1519 var Olaus Magnus förälskad i skärgården:

"Utanför kusten ligga många väna öar, som med sina träd, örter och gräs skänka rikligt nöje och vederkvickelse. I trädens kronor hör man fåglar af olika slag sjunga sina ljufva sånger. I vattnet ser man fiskar i underbar mångfald, som under sin lek spritta upp övfver ytan. Överallt gör fiskaren en rik och lönande fångst. Under hela sommaren har man intet mörker, ej heller någon brännande solhetta, utan luften är lagom varm och hälsosam.
I denna sköna natur, vid denna ljufliga årstid och under dessa fria förhållanden låter man icke någon skamlig lättfärdighet komma till last. Nej, kyskt och anständigt är umgänget mellan människor af olika kön. Otukt, hor och äktenskapsbrott hvarken begås eller ens nämnas hos dem."

Välkomna till Rånöns kapell för en kysk och anständig stund. Den som vill följa med på en guidad tur på ön och dricka kaffe blir inte heller besviken.