Farledsbeskrivning Trollerisundsleden

När du kommer från Hindersöfjärden går du mot en rödvit prick med klot som topptecken (mitt i leden). Nu har du två tavlor i ens när du svänger till babord och går i kurs 080o i ungefär 0,4M.

Farledsbeskrivning Trollerisundsleden

Du är nu vid det andra prickparet (röd-grön prick ). Här svänger du styrbord i kurs 124o i ungefär 0,25M. Rakt föröver har du Sikörgrundets norra udde ens med Mjoöns nordostsida. Vid den röda pricken svänger du babord. Nu har du två tavlor i ens rakt föröver på Klemensskäret och två tavlor i ens i aktern på Långöns udde. Kör i kurs 069o i ungefär 0,95M. Gör en mjuk styrbords sväng efter att du passerat den gröna pricken på styrbords sida.

Du har nu två tavlor i ens i aktern på Bockholms udde. Följ enslinjen i kurs 138o i ungefär 0,45M. Här gör du en mjuk babords sväng och passerar sydmärket på babords sida.