Revet i Kalix

Revet småbåtshamn ligger i byn Nyborg. Här finns tre småbåtshamner, Marahamn, Slussen och Revet.

Revet i Kalix
Revet i Kalix

Hamnen i Revet

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 65
Hamnservice: Sjösättningsramp
GPS-koordinater (lat, lon):
7318479, 1824151

Revet ligger i Nyborg, en tätort i Kalix kommun. Den är kommunens tredje största tätort efter Töre och den största tätorten på Kalix landsbygd.

Nyborg är egentligen benämningen på ett nedlagt sågverk men har kommit att användas som postadress för byarna Ytterbyn och Målsön.