Slussen i Kalix

Slussen småbåtshamn ligger i byn Nyborg. Här finns tre småbåtshamner, Marahamn, Slussen och Revet. Slussen har 85 båtplatser.

Slussen i Kalix
Slussen i Kalix

Hamnen i Slussen

Förtöjning: Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 85
Hamnservice: Sophantering, sjösättningsramp, El
GPS-koordinater (lat, lon):
65.780911, 23.211451

Sjösättningsramp i hamnen.

Slussen är en liten mysig och väl skyddad hamn med 85 båtplatser, el på land, sopstation, sjösättningsramp och trevliga fiskebodar. Utanför bodarna sitter under vackra dagar en del äldre ortsinvånare och berättar historier för varandra.

Revet ligger i Nyborg, en tätort i Kalix kommun. Den är kommunens tredje största tätort efter Töre och den största tätorten på Kalix landsbygd.
Nyborg är egentligen benämningen på ett nedlagt sågverk men har kommit att användas som postadress för byarna Ytterbyn och Målsön.