Fortsatt intensivt för landets frivilliga sjöräddare

Sjöräddningssällskapet gjorde lika många räddningsinsatser som rekordåret 2020 - men sjuktransporter ökar.

Fortsatt intensivt för landets frivilliga sjöräddare
Sjöräddarna vid RS Fjällbacka under en av sommarens många insatser. Foto: Robbie Ludvigsen

Att pandemin bidragit till ett ökat intresse för båtliv gick att konstatera redan i fjol, då Sjöräddningssällskapets uppdrag sköt i höjden. Trenden håller i sig, och när sommarsäsongen lider mot sitt slut visar siffrorna på samma höga nivåer som under 2020. 1 januari-15 augusti ryckte de frivilliga sjöräddarna ut 5521 gånger, jämfört med 5586 samma period förra året.

- Antalet uppdrag ökade kraftigt förra sommaren, och årets säsong har sett nästan identisk ut. Förklaringen är att fler människor i storstadsregionerna äger eller hyr båt, säger Adam Goll Rasmussen, Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

  En kategori utryckningar har dock ökat, och det är sjuktransporter. Det är uppdrag där Sjöräddningssällskapet tillsammans med ambulanssjukvården hjälper sjuka eller skadade patienter att snabbt få vård. Antalet sjuktransporter uppgick under perioden till 558 (499). De stationer som genomförde flest sjuktransporter var Möja, Visingsö och Dalarö.

  - Att antalet sjuktransportuppdrag fortsätter öka från en redan hög nivå, är sannolikt en följd av att fler människor vistas i våra skärgårdar, kommenterar Adam Goll Rasmussen.

   Räddningstjänstuppdragen – där det är akut fara för liv och Sjöräddningssällskapets resurser ställs till samhällets förfogande var 1029 (1025), med drunkningstillbud som den vanligaste orsaken till larm (141).

   Även assistansuppdragen, där Sjöräddningssällskapet hjälper sina medlemmar med förebyggande utryckning ligger på i stort sett samma nivåer med 3939 uppdrag (2020: 3970). Orsaker till att behöva förebyggande utryckning är maskin/propellerhaveri (2645), bränslestopp/starthjälp vid dött batteri (487) och grundstötning (414).

   Den enskilda dag på året som landets frivilliga sjöräddare hade mest att göra var den 24 juli, då Sjöräddningssällskapet nåddes av 174 larm.

   Faktatabeller, Sjöräddningssällskapet 2021

   Anledningar till utryckning per kategori

   Räddningstjänstuppdrag

   • Drunkningstillbud 141
   • Brand eller befarad brand 117
   • Grundstötning 136
   • Maskin/propellerhaveri 98
   • Observation av drivande båt/föremål 97

   Förebyggande utryckning

   • Maskin/propellerhaveri 2645
   • Bränslestopp/starthjälp vid dött batteri 487
   • Grundstötning 414
   • Diverse i propellern 102
   • Vatteninträngning 88

   Intensiva dagar

   • 22 juli: 131 uppdrag
   • 24 juli: 174 uppdrag
   • 25 juli: 165 uppdrag

   Antal uppdrag månad för månad (räddningstjänst, förebyggande utryckning och sjuktransport)

   • Januari 94
   • Februari 90
   • Mars 102
   • April 244
   • Maj 601
   • Juni 1265
   • Juli 2465
   • Augusti (t.o.m 15/8) 846