Kraftig minskning av sjöräddningsärenden i sommar

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterade 559 sjöräddningsärenden under sommaren, vilket är färre än tidigare år. Flest larm kom i Västra Götalands län, följt av Stockholms län och Skåne län.

Kraftig minskning av sjöräddningsärenden i sommar
Sjöfartsverkets räddningshelikopter Fotograf/Källa: Sjöfartsverket

- Generellt är det vädret som påverkar mest. Men i år kan det även finnas förklaringar i form av ett minskat fritidsbåtsåkande, bland annat till följd av högre drivmedelspriser. Fler har också valt att tillbringa sommarsemestern utomlands, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella sjö- och flygräddningscentral.

Flest larm under juni till och med augusti har kommit in i storstadsregionerna. Sjöfartsverkets sjöräddning hanterade flest ärenden i Västra Götalands län (127), följt av Stockholms län (124) och Skåne län (61). Över hela landet uppgår siffran för sjöräddningsärenden till 559. I jämförelse med samma månader 2021, då antalet ärenden var 702, är det en minskning med 20 procent. Sommarens vanligaste larmorsaker var motorhaverier och grundstötningar.

Larm från fritidsbåtar vanligast

Andelen räddningsärenden som rör fritidsbåtar har minskat jämfört med tidigare, men utgör fortfarande den största delen. Samtidigt ses en högre andel ärenden som rör handelsfartyg än tidigare. Dessa stod för nio procent i sommar, jämfört med tre procent 2021.

- Det visar att återhämtningen inom bland annat kryssningstrafiken fortsätter mot samma nivåer som innan pandemin, säger Annika Vestergård.

Flera organisationer, framförallt ideella Svenska sjöräddningssällskapet, SSRS, har medverkat i en hög andel av sjöräddningsärendena.

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterade under sommaren 237 flygräddningsärenden, vilket motsvarar en minskning med åtta procent.

Antalet sjöräddningsinsatser fördelat per geografiskt område

Område Jun-aug 2022
Västra Götalands län 127
Stockholms län 124
Skåne län 61
Mälaren 45
Hallands län 34
Vänern 27
Kalmar län 27
Gotlands län 21
Blekinge län 17
Vättern 15


Ta del av mer statistik

I publikationen Sommarstatistik 2022 som finns bifogad finns mer statistik om sommarens sjö- och flygräddningstjänst.

Sjöfartsverkets viktigaste råd

  • Säkerhet – Använd alltid flytväst, och använd den på rätt sätt. En flytväst som bärs fel fyller ingen funktion. Den ska sitta bekvämt och inte glida omkring på kroppen. Flytvästen bör vara väl synlig i vattnet, gärna gul eller i starkt lysande färg. Låt barnen få öva på att ha flytvästen på sig i vattnet.
  • Larma – Det är viktigt att alla ombord har möjlighet att larma

 Sommarstatistik_2022