Kalix kommun tio i topp i friluftsliv

Kalix kommun placerade sig för sjätte året i rad bland de tio bästa friluftskommunerna i Sverige. Kalix är också den främsta kommunen i Norrbotten enligt utmärkelsen Sveriges friluftskommun.

Kalix kommun tio i topp i friluftsliv

Olofström vann priset som årets friluftskommun 2021, bland annat baserat på kommunens arbete kopplat till barnkonventionen. Priserna delades ut på den digitala Tankesmedjan för friluftsliv den 8 september i år.

Utmärkelsen Sveriges friluftskommun

Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut av Naturvårdsverket för att stimulera och uppmuntra kommunernas långsiktiga arbete med friluftsliv. Utmärkelserna utgår från en undersökning om kommunernas arbete för friluftsliv. Kommunerna svarar på frågor om planering, information, samarbete och aktiviteter. Undersökningen har genomförst varje år sedan 2010. I år deltog 207 av Sveriges 290 kommuner.
Läs mer om årets friluftskommun på Naturvårdsverkets webbplats

Kommunerna viktiga för friluftslivet

Sveriges kommuner har en nyckelroll i att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet och med det möjliggöra för fysisk aktivitet, naturupplevelser och återhämtning. Viktiga verktyg är fysisk planering, information och samarbete om friluftsliv.

 

Relaterad information: