Örnabben Småbåtshamn i Luleå

Örnabbens hamnförening både hyr ut och försäljer båtplatser. I hamnen finns 84 platser med mellan 2,5 och 3,5 meter breda platser försedda med två olika längder på bommarna.

Örnabben Småbåtshamn i Luleå
Örnabben Småbåtshamn i Luleå

Hamnen i Örnäbben

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 84
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.694761, 22.265419

Örnabbens Småbåtshamnförening:

Kontaktpersoner:

Ordförande: Staffan Landström
staffan.landstrom@arbetsformedlingen.se

Sekreterare: Åke Sandström
ake.ingrid@hotmail.se

Hamnansvarig: Mats Eriksson
manager.lulea@biltema.com

Vaktansvarig: Ulf Cannerfelt
ulf.cannerfelt@gmail.com

Farledsansvarig: Börje Hornberg
arsenalen4@yahoo.se

Informationsansvarig: Birger Johansson
birger@orarna.se

Vid önskemål om hyresplats kontaktas hamnansvarig eller sekreteraren som erbjuder plats. Hyreskostnaden är fn. 1000 kr/år. Det går i undantagsfall att hyra i andra hand men det förutsätter att båtplatsägaren har föreningens tillstånd då detta endast får ske i undantagsfall och under en begränsad tid.

Köp av båtplats
Vid köp av båtplats blir man medlem i föreningen, upplysningar om vad det innebär lämnas av sekreteraren eller ordförande. Priset på en båtplats är 7000 kr. med en årshyra på 500 kr.

Hamnen ligger i byn Örarna som ligger 1,6 mil norr om Luleå. Hamnen har ett skyddat läge i norra delen av skärgården med inseglingsbeskrivning på hemsidan (www.nabben.se). Den är även försedd med torrtoaletter.

Örarna är en levande by, många unga familjer har flyttat in. Här bor 237 personer (nov-2000).