Rödkallen-Söräspen naturreservat i Luleå skärgård

Rödkallen-Söräspen naturreservat i Luleå skärgård
Rödkallen i Luleå skärgård

Ytterst i Luleå skärgård ligger Rödkallen med sin Heidenstamsfyr, lotsutkik, sitt kapell och charmiga fiskeläge. Strandängarna är ett eldorado för fåglar och fågelskådare. Öns människor har lämnat många spår efter sig bland annat vackra labyrinter nära fyren. Det är de västra och östra delarna av Rödkallen som ingår i naturreservatet, tillsammans med de intilliggande öarna Sandgrönnorna, Skvalpe, Sör-Äspen och Grillklippan.

Sandgrönnorna-Skvalpen är ett mäktigt sanddynlandskap - en fortsättning på Luleälvsåsen. I detta land av sand är det lätt att hitta en egen sandstrand. Till stränderna dras också sjöfåglar och vadare, under både häckning och flyttning. Här kan man se grågäss, vitkindad gås, silvertärnor, småtärnor och roskarlar.

På Storgrundets fågelrika klippor häckar silltrutar och gråtrutar. Skräntärnor har under senare år börjat häcka här liksom vitkindade gäss.

Grillklippan är ett riktigt fågelberg, även om det bara reser sig ett tiotal meter över havet. Här häckar fiskmåsar, silltrutar, tordmular och änder. Ön är i stort sett kal men några vindpiskade rönnar, aspar, häggar och sälgar har ändå slagit rot.

På Sör-Äspen finns en av de finaste urskogarna där havets djurliv kan möta älg och tjäder. Reservatet har landets sydligaste växtplats för ryssnarv.

Fakta:

  • Bildat år: 1970
  • Storlek: 70 kvadratkilometer, varav 5,8 är land.
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Reservatet ligger cirka 29 kilometer sydost om centrala Luleå längst ut i södra delen av Luleå skärgård.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

I vissa delar av reservatet råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.

Karta över landstigningsförbud på Sandgrönnorna-Skvalpen-»