Vill du veta mer om förbudet mot utsläpp av toalettavfall

Förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar trädde i kraft den 1 april 2015 och innebär att det är förbjudet att tömma toalettavfallet i vattnet. Det ska i stället lämnas till land.

Vill du veta mer om förbudet mot utsläpp av toalettavfall

Transportstyrelsen får många frågor om det. Här under i PDF broschyren får du svar på de tio vanligaste frågorna.