Rödkallen i Luleå skärgård

I det allra yttersta havsbandet i Luleå skärgård ligger Rödkallen som en utpost mot Finland. Redan under medeltiden fiskades det i vattnen runt ön.

På ön finns en fyrplats med fyrvaktarboställen och två fyrar. Här finns också lämningar efter ett medeltida fiskeläge, labyrinter, ett välbevarat kapell från 1700-talet, en lotsstuga och ett sentida fiskeläge. Vid bra väder ser man både Farstugrundens och Nordströmsgrunds kassunfyrar från Rödkallen.


Den nya lotsutkiken kom till 1950, ett 18 meter högt "funkisbygge i sex våningar. Det blev senare ombyggt till ett hotell.