Skolskeppet Shamrock k-märks

Varje år väljer Sjöhistoriska museet ut båtar och fartyg som ska k-märkas. Nu står det klart vilka som blir det i år. En av båtarna är skolfartyget Shamrock som ofta har varit på besök i Luleå.

Skolskeppet Shamrock k-märks
En av båtarna som ska k-märkas är skolfartyget Shamrock som ofta har varit på besök i Luleå. Här ligger hon i Södra Hamn.

I år k-märker Sjöhistoriska en polisbåt och sex andra kulturhistoriskt intressanta fartyg under sommaren 2023. K-märkningen är ett sätt att visa uppskattning för och värna om det flytande kulturarvet och att förbättra förutsättningarna för att bevara äldre fartyg. Utöver polisbåten k-märks även en minsvepare och en tulljagare, båda från andra världskriget.

I Sverige finns ännu ett hundratal fartyg som under 1900-talet fraktade gods och människor eller fiskade längs den svenska kusten, i större sjöarna och älvarna. Ett antal av dessa större och mindre fartyg är k-märkta av Sjöhistoriska. Här finns också representanter för ordningsmakten, till exempel några före detta örlogsfartyg och tullkryssare. Gemensamt för alla k-märkta fartyg är att de är en del av och berättar om Sveriges sjöhistoria. Det är ägaren själv som ansöker om att få sitt fartyg k-märkt. Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa fartyg engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet.

- I denna omgång med k-märkning har vi med hela tre representanter för olika statliga verksamhetsgrenar! Extra roligt är det att vi kunnat få k-märka en polisbåt, säger Mats Djurberg, museichef för Sjöhistoriska museet

Den här omgången med k-märkta fartyg representerar väl den stora spridning som finns av kulturhistoriskt intressanta och värdefulla fartyg i Sverige.

- Varje nytt k-märkt fartyg är inte bara sin egen historia, de har också varit en del av hur Sverige har fungerat de senaste 100 åren. Fartygen representerar transporthistoria, hantering av timmer som numera är historisk men också olika myndigheters historia, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Följande fartyg har nu blivit k-märkta:


Foto: Christer Samuelsson

Fabbe, VB 13 och Nätran är tre varpbåtar som är byggda mellan åren 1950 och 1956. Varpbåtarna var helt nödvändiga under den tid man flottade timmer till bruk och sågverk. Med hjälp av varpspelet ombord kunde man spela eller dra timmerbuntar genom vattenområden.


Foto: Lidwallsbåtar.se

De här tre lite mindre arbetsfartygen har en gemensam historia i hanteringen av timmer. Alla tre båtar är av fabrikatet Lidwall som låg i Leksand och tillverkade båtar och hjälpmedel för timmerhantering. Alla Lidwalls båtar är numrerade och det finns också dokumentation i samband med försäljningen av respektive båt. Fabbe som senare byggdes om till bogserbåt för timmer och VB12 har båda varit verksamma i Fryksdalens flottningsförening. Nätran har varit verksam i Nätra älvars flottningsförening.

Skolsegelfartyget Shamrock som ursprungligen byggdes i Nederländerna 1915 som seglande fartyg för Nordsjöfiske. Redan 1929 kom fartyget som då hette Ewald till Sverige och byggdes om till lastfartyg med hemmahamn i Hällevik i Blekinge och sedan Tjörn, Bohuslän. Men 1969 inköptes fartyget fungerar fartyget som skolsegelfartyg för ungdomar med känd för sin årliga segling längs med norrlandskusten.


Foto: Ludvig Euren

Minsveparen M22 är sjösatt 1941 och byggd på Karlskrona örlogsvarv. M22 ingår i en serie av 12 likadana minsvepare som under drygt ett år byggdes på 9 olika varv i Sverige. Modellen är ritad av den välrenommerade konstruktören Jac Iversen. M22 är 27,7 meter lång, 5 meter bred och byggd i mahogny. M22 utrangerades från Marinens verksamhet och såldes 2007. Därefter klassades fartyget om till fritidsfartyg och är privatägd.


Foto: Emil Oldenburg

Tulljagaren Nalle ligger nu på Ljusterö i Stockholms skärgård, Nalle är byggd 1936 på Ekensbergs varv i Stockholm. Använd som framgångsrik smuggeljagare under andra världskriget. Bl.a. en dramatisk smuggeljakt mellan Arholma och Kalmar, då båten höll på att förlisa. Tulljagaren Nalle är ägs av en privatperson.


Foto: Jan Eriksson

Polisbåt 1 är byggd 1933 och ritad av den kände Pettersson och kan närmast beskrivas som en dubbelruffad mahognybåt som kunde komma upp i svindlande 19 knop när det begav sig. Båten tillhörde hamnpolisen i Stockholm. Polisbåt 1 ägs av en förening som just nu är i full fart med att slutföra en omfattande renovering.


Foto: Föreningen Svenska Polisbåtar