Marahamn i Kalix

Marahamn är en stor småbåtshamn med ca 450 platser på fastlandssidan av Fälesösundet i Kalix innerskärgård. Insegling från söder med tät utprickning (rek djup 1,2m) och från öster (rek djup 2,5m) Två ramper finns i hamnen och de kan fritt disponeras.

Marahamn i Kalix
Marahamn i Kalix

Hamnen i Marahamn

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 1,5 - 2 m
Hamnplatser:
Hamnservice: Toalett, dusch, el på land (förutom vid gästplatserna), färskvatten, två sjösättningsrampor, bensin/dieselpump.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.762516, 23.19334

Hamnvärd: Ordförande Tore Sandström 070-304 82 45. tore.sandstrom@telia.com
Hemsida: http://www.marahamn.se

Sophantering
Sopcontainers för fritidsfolkets behov kommer att finnas uppställda på hamnområdet preliminärt under tiden 2020-06-01 - - 2020-09-30. Vitvaror och större sopor samt sopor efter den 1 oktober  måste var och en själva transportera bort. För alls trevnad var vänlig respektera detta.
Under sommarmånaderna kommer avfallshanteringen att kompletteras med extra stora tunnor för ex. glas, metall, plaster och dyligt att finnas uppställda vid containerna.

Kiosk
Finns tillgänlig på hamnområdet under högsäsong datum samt öppettider annonseras närmare sommaren.

Bensin/Dieselpump
Bensin  och diesel försäljning via kortläsare är öppet hela året. Leverantör Skoogs bränsle.

Två sjösättningsramper finns i hamnen och de kan fritt disponeras.

Marahamn är Kalix kommuns största småbåtshamn med ca. 450 platser och ett antal gästplatser som gratis disponeras, dock max 3 dygn. Gästplatserna har tillgång till el och vatten.  Den har två inseglingsleder, en från sydväst och den andra från sydost med prickade farleder.

Marahamn ligger i Nyborg, en tätort i Kalix kommun. Den är kommunens tredje största tätort efter Töre och den största tätorten på Kalix landsbygd. Nyborg är egentligen benämningen på ett nedlagt sågverk men har kommit att användas som postadress för byarna Ytterbyn och Målsön.

Distanstabeller för Kalix