Stölder av båtmotorer fortsätter minska i landet

Mellan den 1 januari och 30 september har 1103 stölder av båtmotorer polisanmälts. Detta kan jämföras med föregående år då det under samma period polisanmäldes 1397 stölder av båtmotorer. Detta visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Stölder av båtmotorer fortsätter minska i landet

Vi är just nu inne i en brottsdrabbad period av båtmotorstölder. Många båtar ligger fortfarande kvar i vattnet och väntar på att bli upplockade vilket är den perfekta tiden för tjuven att stjäla båtar och båtmotorer eftersom ägaren inte använder sin båt lika ofta. Ändå visar antalet båtmotorstölder på en positiv trend som hållit i sig under hela året med minskat antal stölder i landet.

- Det är såklart positivt att stölderna minskar i landet men det är ändå viktigt att komma ihåg att vi trots minskningen i år så ligger vi fortfarande väldigt högt i stöldstatistiken gällande båtmotorer jämfört med andra länder i Europa, säger Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Bilden visar antalet båtmotorstölder fördelat per polisregion under 2020 och 2021. 

Under året har 1103 stölder av båtmotorer inträffat vilket är en minskning med 21 procent jämfört med samma period 2020. Flest stölder av båtmotorer har ägt rum under tredje kvartalet där september månad brukar vara den månaden med flest antal stölder.

- Från mitten av september till oktober har vi haft mycket stölder i norra och södra delen av Stockholms län, säger Viktor Eklöf.

Bilden visar antalet båtmotorstölder fördelat per kvartal under 2020 och 2021. 

Nyligen kunde Polisen i Stockholm beslagta 17 stulna motorer i ett förråd i södra Stockholm efter att GPS:en på en av motorerna hade gett utslag och visade en position.

- Det här är ett glädjande exempel på när saker faktiskt återfinns, säger Viktor Eklöf.

 

För att minska risken för båtmotorstöld:

  • Gå med i Båtsamverkan
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!